Gepromoveerd

Actueel
 1. DigiContact kan een krachtig hulpmiddel zijn, ontdekte psycholoog Miriam Zaagsma. Want de begeleiding is altijd beschikbaar en gebruikers bepalen zelf wanneer zij er behoefte aan hebben. Maar je kunt het niet bij iedereen even goed inzetten en ook niet op dezelfde manier. Zaagsma deed onderzoek naar het gebruik van DigiContact bij zorgorganisatie Philadelphia. Zij is hier in februari op gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

  Miriam Zaagsma en Mark Koning
 2. De slimme sok is een mooi hulpmiddel om stress te meten bij mensen met ernstige en meervoudige beperkingen. Dat ontdekte Kyra Frederiks in haar promotieonderzoek. Grote vraag is nu: wie wil de sok gaan maken?

  onderzoeker Kyra Frederiks
 3. Waar zorg is, is afhankelijkheid. Op creatieve manieren proberen begeleiders van mensen met een beperking die afhankelijkheid zo draaglijk mogelijk te maken. Dat blijkt uit het veldwerk dat filosoof Simon van der Weele verrichte. ‘Ik wil begeleiders laten zien: kijk hoe goed je bezig bent en hoe mooi je vak is!’

  Simon van der Weele
 4. De gehandicaptenzorg is een schatkamer aan gegevens over gezondheid en gedrag. Joep Tummers ontdekte de sleutel tot deze schatkamer in zijn promotieonderzoek naar informatiesystemen die worden gebruikt door de zorgverleners bij mensen met een verstandelijke beperking. ‘De plattegrond ligt er. Nu kunnen we gaan bouwen.’

  Joep Tummers
 5. In de ggz wordt nog onvoldoende opgemerkt dat veel patiënten een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben. Met als gevolg dat de behandeling niet aanslaat en zij eindigen als chronisch patiënt. Psychiater Jeanet Nieuwenhuis wil dat de ggz alle patiënten bij binnenkomst gaat screenen. En dat psychiatrie en gehandicaptenzorg meer gaan samenwerken.

  Jeanet Nieuwenhuis
 6. Licht is een hip onderwerp, maar niet de enige oplossing voor slaapproblemen bij ouderen met een verstandelijke beperking, ontdekte Mylène Böhmer tijdens haar promotieonderzoek. ‘Meer beweging is ook belangrijk voor een betere nachtrust.’

  Mylène Böhmer
 7. Iedereen heeft recht op een gezond leven. Maar wat hebben begeleiders nodig om cliënten met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een gezonde leefstijl? Gedragswetenschapper Annelies Overwijk onderzocht het binnen het onderzoeksproject De Krachten Gebundeld.

  Annelies Overwijk
 8. De zorgprofessionals werken gepassioneerd, maar de organisatie is gebrekkig, ontdekte Vincent Peters. De multidisciplinaire downteams in ziekenhuizen werken aanbodgericht en niet efficiënt. Dat kan anders: modulair.

  Foto Vincent Peters