Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema's

Kennis en praktijkweek: contracteren in het sociaal domein

Het ministerie van VWS organiseert van 17 tot 21 september 2018 samen met diverse andere betrokken partijen een kosteloze kennis- en praktijkweek over het contracteren in het sociaal domein. Experts in inkoop en aanbesteden zullen geïnteresseerden voorlichten over mogelijkheden en ontwikkelingen. De praktijkweek is een aanrader voor leden van de VGN die direct te maken hebben met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeenten. 

Voor wie?

Iedereen die werkt in het contracteren in het sociaal domein en kennis en ervaringen wil delen. U kunt zowel individueel als in groepsverband deelnemen aan een onderdeel, de gehele dag of gehele week. Bijvoorbeeld met collega's, de afdeling of in een samenwerkingsverband. Want samen werken en leren geeft nog meer voldoening.

Wie komen er spreken?

Onder andere Jan Mentink (Ambassadeur Zorglandschap), Jan Telgen (PPRC), Frank Bosboom (SIOO), Brian Esselaar en Nadine de Kort (EHdK), Arthur van de Meerendonk (PIANOo), John Weinstock (NEVI), diverse zorgaanbieders en vele gemeenten van Apeldoorn tot Zutphen en van Maastricht tot Groningen.

Planning

Dag 1
Op deze dag is alle actuele kennis en kunde aanwezig om volledig state of the art geïnformeerd te worden door PPRC, PIANOo, de landsadvocaat, de Autoriteit Consument en Markt en verder een aantal gemeenten die de transitie hebben omgezet in een transformatie. Jan Telgen zal een uitgebreide inleiding verzorgen, waarin hij vertelt over het onderzoek dat hij heeft gedaan naar aanbestedingen door gemeenten.

 • 09.30 – 11.00 uur Introductie (Jan Telgen)
 • 11.00 – 12.30 uur Break-outsessies (bijv. PPRC, Landsadvocaat, PIANOo, Europa decentraal etc.)
 • 12.30 – 13.30 uur Lunch
 • 13.30 – 15.00 uur Break-outsessies
 • 15.00 – 16.30 uur Praktijkvoorbeelden (bijvoorbeeld van Alphen aan den Rijn en Utrecht)

Dag 2
In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het bureau EHdK een sturingsmodel voor de inkoop van Jeugdhulp ontwikkeld. Aan de orde komen verschillende varianten als het gaat om bekostigingsmodel, wijze van contracteren, organiseren van de toegang en het leveranciersmanagement. Per onderwerp wordt ook ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende onderdelen en de onderlinge samenhang met elkaar. Hoewel in eerste instantie gericht op jeugdhulp, is het model ook goed bruikbaar voor inkoop Wmo 2015.

 • 09.30 – 11.00 uur Introductie (Brian Esselaar & Nadine de Kort)
 • 11.00 – 16.30 uur Zelf aan de slag en varianten en samenhang ontdekken voor uw eigen gemeente
 • 12.30 – 13.30 uur Lunch

Dag 3
Praktijkdag: Op deze dag zijn 12 gemeenten/regio’s aanwezig die hun verhaal vertellen op welke wijze zij vorm hebben gegeven aan contractering in het sociale domein. Dat zijn niet alleen de succesverhalen maar vooral de worstelingen hoe ze hier sterker uit naar voren zijn gekomen. Leerervaringen dus van ervaringsdeskundigen waar u uw voordeel mee kunt doen. Niet alleen vanuit het perspectief van de gemeenten maar steeds in de wisselwerking en samenwerking met zorgaanbieders.

 • 09.30 – 11.00 uur Keuze uit bijvoorbeeld Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Zutphen
 • 11.00 – 12.30 uur Keuze uit bijvoorbeeld Haarlem, Breda en Zoetermeer
 • 12.30 – 13.30 uur Lunch
 • 13.30 – 15.00 uur Keuze uit bijvoorbeeld Groningen, Heerlen en Roermond
 • 15.00 – 16.30 uur Keuze uit bijvoorbeeld Den Haag, Vlaardingen en Assen

Dag 4
Hoe (her)positioneren gemeenten inkoop zodat na de decentralisatie (transitie), ook daadwerkelijk de transformatie plaatsvindt in samenwerking met bestuur, beleid en zorgaanbieders. En wat vraagt dat van de inkopers.Vanuit het perspectief van de inkoper kijken we naar het inkoopproces: van politiek doel tot beleid tot de daadwerkelijke uitvoering.

 • 09.30 – 11.00 uur Introductie (NEVI en PIANOo)
 • 11.00 – 12.30 uur Break-outsessies
 • 12.30 – 13.30 uur Lunch
 • 13.30 – 16.30 uur Praktijkvoorbeelden (waaronder gunning van de aanbestedingen)

Dag 5
In de werkgroepen aanbesteden Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn de knelpunten geanalyseerd en is een basis gelegd voor een actieprogramma als aanjager voor verbetering in de inkoop en het aanbesteden in het sociaal domein. Naast het presenteren van de knelpunten wordt het verdere actieprogramma toegelicht van de werkgroep.

 • 09.30 – 12.30 uur Presentatie
 • 12.30 – 13.30 uur Lunch
Locatie en datum

Locatie: Utrecht
Datum: 17 september 2018 - 21 september 2018

Inschrijven

De Kennis- en praktijkweek biedt ruimte om tussen de 50 en 200 deelnemers te hosten. De toegang is gratis en voor lunch en koffie wordt gezorgd. U kunt ook als groep deelnemen. U kunt u inschrijven voor alle dagen of voor slechts één blok/dag. Aanmelden kan via _DienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot Leon Klinkers via Leon.Klinkers@minbzk.nl

Op maandag 3 september organiseert de VGN een ledenbijeenkomst over knelpunten in het aanbesteden sociaal domein, zie hier: https://www.vgn.nl/artikel/26846 

Bron: www.pianoo.nl

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail