CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 16: Overgangs- en garantiebepalingen

Artikel 16:6 Toepasselijke CAO

  1. Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over de CAO Welzijn, wordt uitsluitend de CAO Welzijn 2001-2002 bedoeld.

  2. Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over deze CAO wordt de CAO Gehandicaptenzorg bedoeld.

Toelichting VGN op garantiebepalingen mee-organisaties