Handreiking Inzicht in kwaliteit

In het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 gaan we werken met een kwaliteitsbeeld en een voortgangsbericht in plaats van een kwaliteitsrapport. Ook de frequentie hiervan is aangepast.

Daarom zal de huidige Handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie geactualiseerd worden. De handreiking krijgt een nieuwe naam: Inzicht in kwaliteit. Hiermee wil de Stuurgroep Kwaliteitskompas een passende uitwerking geven aan bouwsteen 4 Inzicht in kwaliteit.

De VGN zal het aanpassen van deze handreiking samen met de betrokken partijen oppakken. In december 2022 moet de geactualiseerde handreiking klaar zijn. Tot die tijd is de huidige handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie van toepassing. Deze kunt u hieronder downloaden: