Handreiking Ondersteuningsplannen

De handreiking Ondersteuningsplannen die in 2013 werd opgesteld, wordt momenteel geactualiseerd. We verwachten de geactualiseerde versie aan het eind van 2022 te kunnen lanceren. Tot die tijd is de huidige versie van kracht en hieronder te downloaden.