Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte Zorg

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg beschrijft welke zorg- en dienstverlening nodig is, zodat mensen met complexe en intensieve zorgvragen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Hiermee is er een instrument beschikbaar om de kwaliteit van geleverde zorg en de zorgprogramma’s aan te spiegelen en om bij te dragen aan verdere professionalisering, bijvoorbeeld via scholing en als gespreksleidraad. 

Vijf uitwerkingen

De leidraad bestaat uit een generiek deel en vijf specifieke uitwerkingen. Deze zijn gericht op mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB), mensen met ernstige verstandelijke beperkingen (EVB), mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB), mensen met lichamelijke beperkingen (LB) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Op de ALV van 2 december 2021 werd de leidraad door de leden van de VGN vastgesteld.

De leidraad is hieronder te downloaden: