Nieuws

Alle partijen akkoord met nieuwe CAO Gehandicaptenzorg en salaristabellen

25 april 2022

De achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV, CNV Connectie Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft op 14 april jl. ingestemd met de CAO.

CAO Gehandicaptenzorg

Salaristabellen

De afspraken die zijn gemaakt over de structurele loonsverhogingen en de aanpassingen van de salarisschalen voor de middengroepen zijn inmiddels verwerkt in de salaristabellen. Deze nieuwe tabellen zijn vastgesteld door CAO-partijen zodat de salarisverwerkers aan de slag kunnen voor de uitbetaling van de aangepaste salarissen. In de bijlage treft u de nieuwe salaristabellen aan.  

CAO-tekst

Daarnaast wordt er gewerkt aan de CAO-teksten. De tekst wordt zo snel mogelijk, na vaststelling door de CAO-partijen, bekendgemaakt via de website van de VGN. Wij streven ernaar de CAO-teksten voor de zomervakantie gereed te hebben. Daarna kan ook de CAO-app worden aangepast en de digitale CAO op de website van de VGN. Op de website vindt u meer informatie over de uitwerking van het onderhandelingsresultaat en vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.

Indien u als lidinstelling van de VGN vragen heeft over het onderhandelingsresultaat kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk van de VGN: telefonisch op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur en van 11:00 tot 12:00 uur via telefoonnummer 030-2739719 of per e-mail: caohelpdesk@vgn.nl

Downloads

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: