Nieuws

Inkoopbeleid Wlz 2020

13 juni 2019

De zorgkantoren hebben eind mei het inkoopbeleid 2020 gepubliceerd. Dit betreft een aanvulling op het meerjarige lopende beleid.Landelijk zijn er enkele nieuwe thema’s bijgekomen mede naar aanleiding van de werkagenda passende zorg en het programma Volwaardig Leven. Een deel van de zorgkantoren heeft dit in het regionale beleid nog wat verder uitgewerkt.Daarnaast hebben sommige zorgkantoren op onderdelen een wijziging of uitbreiding van hun beleid. 

wlz

Aanpassingen

In het gezamenlijke landelijke beleid is een aanvulling opgenomen voor onderdelen uit het programma volwaardig leven. Het betreft kwalitatief beter passend zorgaanbod voor mensen met een complexe zorgvraag die moeilijk plaatsbaar zijn. Hieronder vallen de 100 extra plaatsen voor deze cliënten en het crisisinterventieteam. Daarnaast is er aanvullende beleid over technologische innovatie. In de bijlage worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar aangegeven. Deze bijlage is een aanvulling op de analyse van het inkoopbeleid van de zorgkantoren voor 2019.

Vragen

De zorgkantoren geven tot uiterlijk 19 juni de mogelijkheid om vragen te stellen over het gepubliceerde inkoopbeleid. Voor de juridische aspecten rond zorgverkoop aan zorgkantoren verwijzen wij zorgaanbieders graag naar de recent uitgebrachte 'Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren'.

Deze pagina is een onderdeel van: