Nieuws

Ledenbijeenkomst over Participatiewet in een politiek krachtenveld

26 september 2013

Woensdag 25 september kwamen zo’n 130 professionals en managers die betrokken zijn bij het trainen en begeleiden van mensen met een beperking naar betaald werk, naar de VGN-ledenbijeenkomst in The Colour Kitchen in Utrecht. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit en er werd gediscussieerd over de nieuwe Participatiewet.

Het plenaire gedeelte startte met een presentatie van Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker bij de VGN. Hij zette de hoofdlijnen van de Participatiewet uiteen binnen het politiek krachtenveld op landelijk en regionaal niveau.Beinvloeding

Aangezien de Participatiewet steeds meer het karakter van een kaderwet krijgt, neemt de beleidsvrijheid van de gemeenten toe. Ook staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Aart Bertijn gaf zorgaanbieders het advies goed te kijken hoe het politieke spel in gemeenten verloopt en te kijken waar beïnvloeding mogelijk is.

Ook is het belangrijk dat zorgaanbieders goed in kaart brengen welke cliënten onder de Participatiewet kunnen gaan vallen en hier ook over in gesprek te gaan met de gemeenten.  Stel gemeenten de vraag welk beleid ze gaan voeren en of ze weten voor welke cliënten ze verantwoordelijk worden. Bied de gemeenten aan om nauw samen te werken om burgers met beperkingen, dit schept kansen.


Social Return

Instellingen krijgen te maken met Social Return, dit houdt in dat vijf procent van aanneemsom moet worden besteed aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt.  Marja Huijbregts, coördinator Social Return bij de gemeente Den Bosch, lichtte toe dat dit ook cliënten kunnen zijn die bij zorgaanbieders leer-werktrajecten of gedeeltelijk betaald werk krijgen aangeboden. Ze adviseerde zorgaanbieders ook om in gesprek te gaan met de gemeenten. Volgens haar liggen in de praktijk de belangen vaak niet vaak niet zo ver uit elkaar dan gedacht. Ook gemeenten willen mensen die nu in de AWBZ valken een duurzame plek in de maatschappij geven. Van de ervaring voor de zwaardere doelgroepen kunnen gemeenten van zorgaanbieders leren.

Workshops

De deelnemers konden vervolgens kiezen uit vier workshops.

Van cliënt naar kwetsbare burger naar werknemer’ (Middin)
Deze workshop ging over wat de participatiewet inhoudt voor mensen met een (arbeids)beperking en zorgorganisaties. Hoe gaan we deze uitdaging aan? Een van de voorbeelden hoe Middin deze uitdaging aangaat, is het pilotproject “Wajongeren aan de slag, middenin de zorg. Tijdens de ledenbijeenkomst kregen deelnemers de primeur van het filmpje over deze pilot, u kunt het  filmpje hier bekijken.

Pameijer werkt: Van cliënt naar collega. 
Met een outdoor campagne spoort Pameijer bedrijven aan om cliënten in dienst te nemen. Geen speciaal gecreëerde voorzieningen of dagbestedingen, maar werk – ook voor mensen met een lage loonwaarde.

Het regionale werkbedrijf, kans of bedreiging? (VGN)
Het werkbedrijf wordt de schakel tussen werkgevers en mensen met beperkingen. Hoe de organisatie van het werkbedrijf eruit gaat zien is nog niet bekend. In een rondetafelgesprek werd verkend welke kansen en mogelijkheden die werkbedrijven bieden voor samenwerking en verbinding tussen de Wmo en Participatiewet. (zie de foto's voor de kansen en bedreigingen)

Functiecreatie en e-learning, ook binnen uw instelling inzetbaar!’ (SBCM, het A&O-fonds sociale werkvoorziening) Hier werden twee instrumenten gepresenteerd die de sociale werkvoorziening inzet om mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk te laten werken: functie creatie en e-learning. Door functiecreatie ontstaan functies voor (SW-)  medewerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Wilt u nader kennismaken met e-learning?
Ga dan naar www.oefenen.nl/sw en vraag een inlogcode aan. Bij ‘naam SW-organisatie’ kunt u uw eigen organisatienaam  invullen. U logt dan direct in en kan aan de slag. Zo kunt u op individueel niveau collega’s en cliënten kennis laten maken met e-learning. Wilt u als organisatie aan de slag met e-learning voor uw cliënten. Dan is een dag instructie voor een beheerder en opleider nodig waarbij u uitleg krijgt over het e-learning pakket en hoe daar mee om te gaan. In 2013 en 2014 is dit aanbod gratis. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met SBCM:
- e-learning: Arjan van der Borst, a.vanderborst@caop.nl, 070-376 58 03
- functiecreatie: Marion van Swaay, m.vanswaay@caop.nl, 070-3765898.

U vindt de handouts van alle  presentaties en workshops in de bijlagen. Ook vindt u hier de VGN-position paper over de Participatiewet.

 

Downloads

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: