Nieuws

Lezing Van Diemen (IGZ) tijdens uitreiking Gehandicaptenzorgprijs 2014

27 november 2014

'Vrijheid en veiligheid: samen leren grenzen hanteren'. Dat was de titel van de lezing van Ronny van Diemen, inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), tijdens de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2014.

Ronny van Diemen complimenteerde de gehandicaptensector met haar kwaliteitskader. Daarin neemt de dialoog tussen professional en cliënt een centrale plaats in als het erom gaat te zorgen voor een uitdagende en tegelijk veilige omgeving. Waar nodig, wordt de regie (deels) overgenomen, waar mogelijk heeft de cliënt zelf de regie. Essentieel is dat de uitkomst van de dialoog hierover ook wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Bij alle calamiteiten en incidenten die in de zorg plaatsvinden, is het zaak dat de organisatie en professional ervan leren. Een organisatie moet volgens Van Diemen daarom ook een leerklimaat bevorderen. ‘Of dat gebeurt, is vaak afhankelijk van de cultuur van de organisatie.’ Met een ladder (zie bijlage) illustreerde Van Diemen dit. ‘Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor het leiderschap van de bestuurder. Die bepaalt of een incident wordt aangegrepen als leermoment voor de organisatie om zo te komen tot verbetering van de kwaliteit.’

Kennisuitwisseling

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs om kennisuitwisseling te bevorderen. Ook zet de VGN het Kennisplein Gehandicaptensector in: met een website, bijeenkomsten, werkplaatsen en netwerken wordt kennis van en voor VGN-leden gedeeld. Daarnaast voert de VGN een lobby bij het ministerie van VWS voor een nieuw langdurig en omvangrijk kennisprogramma bij ZonMw: het Nationaal Programma Gehandicapten.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten