Nieuws

Passende zorg en kennisinfrastructuur: VGN zet vraagtekens bij visie minister Helder

18 mei 2023

Minister Helder heeft haar visie op de kennisinfrastructuur en passende zorg in de langdurige zorg met de Tweede Kamer gedeeld. De VGN onderschrijft het belang van passende zorg en transparantie hierover in de langdurige zorg. Echter bij de voorgestelde invulling van passende zorg als 'bewezen effectief' heeft de VGN vraagtekens omdat dit niet aansluit bij het eigen karakter van de langdurige zorg. Daarom reikt de VGN vragen aan, die de Tweede Kamer via haar schriftelijke inbreng kan stellen.

GHZ medewerker en client

Beleidsbrief Kennisinfrastrctuur en passende zorg

Op 31 maart j.l. heeft VWS haar beleidsbrief uitgebracht, met als doelstellingen:

  • met een sterkere kennisinfrastructuur de vakbekwaamheid en het professioneel handelen van de zorgverleners in de langdurige zorg permanent te versterken;
  • met de te ontwikkelen en implementeren kennis bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg;
  • de ontwikkeling van passende zorg voor de Wlz. 

Reactie VGN 

De VGN onderschrijft het belang van passende zorg en transparantie hierover in de langdurige zorg. Wij zijn hier als branche volop mee aan de slag. Door middel van het Kwaliteitskompas en daaraan gekoppelde documenten, zoals de leidraad ‘Perspectief op persoonsgerichte zorg’ investeren we hierin. Naast het Kwaliteitskompas investeert de VGN volop in de kennisinfrastructuur en kennisontwikkeling, onder ander door de academische werkplaatsen.

Fundamentele vragen 

De kern hiervan is dat het begrip passende zorg in de langdurige
(gehandicapten)zorg gezien de contextgebondenheid en de brede invulling
van de interventies een fundamenteel ander karakter kent dan in de
curatieve zorg. Bij de uitwerking van passende zorg in de langdurige zorg
dient dat eigen karakter voorop te staan. In haar brief aan de Tweede Kamer (zie hieronder) reikt VGN vragen aan over de rol van het beroepsonderwijs, de definiëring van passende zorg, de landelijke governance en evaluatie van kennis en de organisatie van passende zorg. 
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten