Nieuws

Terugblik eerste leertafel kanslijn 4: ambulantisering

04 juli 2023

Maandag 19 juni vond de eerste leertafel van kanslijn 4 plaats. Kanslijn 4 staat voor: Een zo zelfstandig mogelijke, veilige plek in de samenleving voor cliënten die dat aankunnen. De ambitie voor 2025 is dat alle cliënten voor wie dit passend is, zo zelfstandig mogelijk wonen en daar [ambulante] zorg ontvangen. Hierbij ligt de focus met name op de cliënten in de laagste ZZP's in zowel de VG als de LG en de ZG.

Tiny Houses van de Prinsenstichting. Foto door Stijn Rademaker
Tiny Houses van de Prinsenstichting. Foto door Stijn Rademaker

Inbreng ervaringsdeskundige

Tijdens deze eerste leertafel van kanslijn 4 werd stilgestaan bij hoe zorgaanbieders op dit moment actief zijn op deze kanslijn, en waar zij tegenaan lopen. Door een deelnemende cliënt werd terecht opgemerkt dat de bewoording ‘’die dat aankunnen’’ wat ongelukkig gekozen is. Zo bracht zij in: ‘’De maatschappij en omgeving moet zich aanpassen op mijn zorgvraag, en dat is van invloed op mijn zelfstandigheid.’’ Dit laat zien dat de richting van de transitie niet voor cliënten bepaald wordt, maar zo veel mogelijk in samenspraak met hen geschied.

Voorbeelden en uitdagingen

Deelnemers deelden eerste mooie voorbeelden van wat zorgaanbieders op dit moment doen op het gebied van extramuralisering. Zo vertelde enkele zorgaanbieders dat zij experimenteren met tiny houses. Gezien de lange wachtlijsten die er zijn voor (sociale huur)woningen kan dit mogelijk uitkomsten bieden. Deze tiny houses kunnen bijvoorbeeld op het terrein van de instelling geplaatst worden. Hier zitten ook uitdagingen aan. Cliënten zien vaak niet het verschil tussen de begeleiders en de mensen van het vastgoed, wat zorgt voor verwarring.

Een andere uitdaging die werd genoemd is dat zorgaanbieders graag zorg vanuit huis willen stimuleren, maar het netwerk overbelast is en de zorg vanuit huis niet kan (blijven) bolwerken.

Uitstel van intramuralisering

Ook kwam ter sprake of en hoe meer complexe doelgroepen thuis kunnen blijven wonen. Een deelnemer vertelde dat ze intramuralisering proberen uit te stellen, door al in een vroeg stadium het netwerk en de thuissituatie te ondersteunen zodat iemand langer thuis kan blijven wonen.

Om dezelfde reden stimuleert een andere zorgaanbieder deeltijd wonen. Zo kan iemand een gedeelte van de week in een instelling terecht en een deel van de week thuis wonen. Zo wordt het netwerk ontlast en kan iemand langer (gedeeltelijk) thuis blijven wonen.

Verdere informatie

Kanslijn 4 maakt onderdeel uit van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Na de zomer organiseren we opnieuw leertafels voor deze en andere kanslijnen. Als je op hoogte wilt blijven van deze leertafels en andere ontwikkelingen rond het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg, abonneer je dan op de maandelijkse nieuwsbrief. Je vindt alle informatie ook hier.

Deze pagina is een onderdeel van: