Nieuws

Van onderhandelingsresultaat naar CAO Gehandicaptenzorg

Leestijd: 3 minuten
28 maart 2022

De VGN heeft onlangs een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 voor de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Een onderhandelingsresultaat is nog geen CAO. CAO-partijen gaan de komende maanden dan ook aan de slag om te zorgen voor de definitieve CAO Gehandicaptenzorg. Hierna vindt u een aantal veelgestelde vragen over de stappen die hiervoor moeten worden gezet.

CAO Gehandicaptenzorg

Wanneer kunnen werkgevers de nieuwe CAO uitvoeren?

Het onderhandelingsresultaat wordt allereerst ter instemming voorgelegd aan de achterbannen van alle CAO-partijen via achterbanraadplegingen. De VGN organiseert medio april een ALV waar het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd. Wij hopen eind april duidelijkheid te hebben of alle achterbannen hebben ingestemd. Zodra de achterbannen hebben ingestemd, wordt het onderhandelingsresultaat uitgevoerd.

In het onderhandelingsresultaat staan afspraken over salaris die in mei 2022 ingaan. Wanneer zijn de nieuwe salaristabellen beschikbaar?

De afspraken die gemaakt zijn in het onderhandelingsresultaat met betrekking tot salaris verwerken we in nieuwe salaristabellen. Zodra deze tabellen definitief zijn vastgesteld door alle CAO-partijen, publiceren we deze nieuwe salaristabellen op de website van de VGN.

Wanneer zijn de CAO-teksten en de CAO-app gereed?

CAO-partijen gaan nadat de CAO is bekrachtigd aan de slag om de CAO-teksten verder uit te werken. Een aantal afspraken is al als definitieve CAO-tekst opgenomen in het onderhandelingsresultaat en voor een aantal andere afspraken is nader overleg nodig. Zodra alle CAO-partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan de CAO-teksten kunnen we deze publiceren. Partijen streven ernaar de CAO-teksten voor de zomervakantie gereed te hebben. Daarna kan ook de CAO-app worden aangepast en de digitale CAO op de website van de VGN.

Wordt er een verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend?

Nadat het onderhandelingsresultaat definitief is omgezet in CAO-tekst is er formeel sprake van een nieuwe CAO. CAO-partijen hebben afgesproken dat na de totstandkoming van de definitieve CAO gezamenlijk een verzoek tot algemeen verbindend verklaring wordt ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Heeft de nieuwe CAO terugwerkende kracht?

In het onderhandelingsresultaat is een looptijd afgesproken van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024. Dit houdt in dat alle afspraken met terugwerkende kracht ingaan per 1 oktober 2021 tenzij een andere afspraak is gemaakt. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat het balansverlof wordt ingevoerd per 1 januari 2023.

Gaat de VGN voorlichting geven aan haar leden over het onderhandelingsresultaat?

De VGN zal op korte termijn een overzicht met veelgestelde vragen over het onderhandelingsresultaat publiceren op de website. Nadat de CAO-teksten zijn vastgesteld, verzorgt de VGN voorlichting voor P&O-ers uit de branche.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: