Nieuws

VGN-leden stemmen unaniem in met Visie 2030

27 november 2020

VGN-leden hebben unaniem ingestemd met Visie 2030 tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 26 november 2020. In samenwerking met een groot aantal VGN-leden, mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en maatschappelijke partners ontwikkelde de VGN een visietraject. Het hart, de droom, van die visie is dat Nederland in 2030 een samenleving heeft waarin gewoon meedoen centraal staat.

Het visietraject begon in 2019 met de vraag hoe de gehandicaptenzorg er in 2030 uitziet. Gezamenlijk werd over die vraag nagedacht en een droom geformuleerd, het hart van de visie. In 2030 heeft Nederland een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol leven kunnen leiden, ongeacht de zwaarte van hun beperking en hoe verschillend de invulling van betekenisvol ook is. 

Samenwerken in coalities

Tijdens de ALV stemden VGN-leden in met deze visie voor de langere termijn, maar ook met de uitvoeringsagenda met acties voor de kortere termijn, startend vanaf 2021. In de uitvoering van deze acties zal de VGN zoveel als mogelijk in coalities gaan werken met leden, (organisaties van) mensen met een beperking en hun verschillende gemeenschappen en met andere maatschappelijke partners. Visie 2030 is mede gericht op het versterken van het samenspel tussen al deze partijen.

Veel uitdagingen, maar ook veel trots

Het moment om gezamenlijk over de toekomst na te denken is nu. Er is een groot aantal urgente vraagstukken en uitdagingen voor de gehandicaptenzorg. Denk aan uitsluiting in de maatschappij, kansenongelijkheid, toenemende complexe zorgvragen en de arbeidsmarktproblematiek. Tegelijkertijd heeft de gehandicaptenzorg ook veel om trots op te zijn. Met circa 180.000 professionals, meer dan 200.000 ervaringsdeskundigen en een groot netwerk van ambassadeurs heeft ze een schat aan expertise en ervaring in huis. 

Visiedocument

VGN maakte een visiedocument waarin de maatschappelijke uitdagingen staan beschreven, de toekomstdroom, ambities en een uitvoeringsagenda waarin de eerste acties voor 2021 zijn geformuleerd. Het zijn de eerste stappen op weg naar 2030. Op weg naar een samenleving waarin we samenleven en het hebben van een beperking minder bijzonder wordt.

Tekenfilm

Het hart van de visie vatte de VGN samen in een tekenfilm; het verhaal van Jeroen. Dat is één van de verhalen van mensen met een beperking, maar zoals Jeroen zijn er zo velen.

Meer informatie: www.vgn.nl/themas/visie-2030

Ronella Bleijenburg