Nieuws

Zorgaanbieders aan de slag met medisch generalistische zorg voor cliënten met een beperking!

11 februari 2020

Op woensdag 5 februari organiseerde de VGN een bijeenkomst voor leden over de toegang tot medisch generalistische zorg. Onder Medisch generalistische zorg wordt de zorg verstaan die huisartsen, Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en specialisten ouderenzorg plegen te bieden. De toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking staat onder druk. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). De benodigde randvoorwaarden voor artsen om hun werk goed te kunnen uitvoeren zijn nog niet overal aanwezig. De bijeenkomst was gericht op het uitwisselen van goede voorbeelden in het faciliteren van huisartsen en AVGs, zodat de deelnemers handvatten hebben om zelf binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

Marloes Heutmekers vertelt over de zorg in de ANW

Landelijke ontwikkelingen

De bijeenkomst startte met presentaties over de landelijke ontwikkelingen rond de toegang tot medisch generalistische zorg en de digitale ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Ook gaf Marloes Heutmekers, AVG van Daelzicht en Radboud UMC een inkijkje in haar promotieonderzoek over de zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met een verstandelijke beperking. De presentaties vindt u hier.

Workshops

De deelnemers konden een keuze maken uit 8 verschillende workshops.

 1. Gegevensuitwisseling bij generalistische zorg - Jacqueline Neijenhuis, Chris van der Spek (beide VZVZ) en Stefan Clement (VGN)
  In deze workshop zijn de deelnemers aan de hand van ervaringen met het uitwisselen van waarneemgegevens bijgepraat over de kennis die nodig is voor digitale gegevensuitwisseling via het LSP. Betere zorg kan worden gerealiseerd met digitale informatie én multidisciplinaire samenwerking van alle betrokkenen in een instelling. De deelnemers hebben uit deze workshop handvatten om het zorgproces in kaart te brengen, handvatten om de informatiebehoefte in kaart te brengen, beschikken over de contactgegevens van de regio-adviseur van VZVZ en weten welke vijf eerste stappen ze in de eigen organisatie kunt zetten om digitale gegevensuitwisseling via het LSP te organiseren. U vindt de presentatie hier.
 2. Hoe kunnen begeleiders leren kijken met een medische bril? - Daphne Konz, AVG en docent, Erasmus MC
   ‘Piet zit niet lekker in zijn vel’. Zijn begeleider vertrouwt het niet. Maar hoe bespreekt de begeleider dit op een goede manier met een arts? Lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking zijn voor begeleiders soms lastig te signaleren en omschrijven. ‘Kijken met een medische bril’ helpt begeleiders om goed te signaleren en de klachten te bespreken met een arts. In deze workshop is casuïstiek besproken en gekomen tot aanbevelingen om het medisch bewustzijn op de werkvloer te vergroten. U vindt de presentatie hier.
 3. Medisch generalistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, wat doet de VS (verpleegkundig specialist) - Hilde Liefting, Verpleegkundig specialist en Sandra de   Wit, Verpleegkundig specialist, V&VN-VS / V&VN-vgz
  In deze workshop is een kijkje gegeven in de keuken, wat kan of wat doet een VS? Wat is er in de eigen organisatie nodig om gebruik te maken van een VS? Samen op ontdekkingsreis om te komen tot vragen en antwoorden. U vindt hier de prestentatie, het werkformulier taakherschikking en voorbeeld van een overzicht van medische gegevens.
 4. Inzet medische dienst in de samenwerking met huisartsen- Wilma Tuenter, manager zorgontwikkeling & manager expertisecentrum Tragel & Carante groep
  Bij Tragel wordt flink geïnvesteerd in de samenwerking met huisartsen, zo worden bijvoorbeeld verpleegkundigen ingezet om de huisartsen te ondersteunen in de chronische zorg. Wilma Tuenter vertelde in deze workshop over haar positieve ervaringen met verschillende huisartsen en wat Tragel hier in doet. U vindt hier de presentatie, een voorbeeld van een contract met een huisarts, een uitnodiging voor een FTO, de beslisboom voor begeleiders bij medische vragen en een stroomschema medische zorg.
 5. Integrale zorg regio Heerenveen: de juiste dokter bij de juiste cliënt - Mieke Draijer, geneesheer-directeur Alliade/Talant
  In Heerenveen hebben de huisartsen, ziekenhuisspecialisten en langdurige zorg specialisten ervoor gekozen om zoveel mogelijk samen medische zorg aan te bieden. Om de vragen te kunnen toewijzen is er een zorgloket ingericht, daar kunnen huisartsen en GGZ terecht met vragen over ouderenzorg of VG-zorg. Deelnemers van de workshop hebben ideeën opgedaan over hoe ze dit in hun eigen regio zouden kunnen aanpakken. U vindt hier de presentatie.
 6. De verpleegkundig specialist als behandelverantwoordelijke - Sandra Goren, AVG en Gerdien Verhoef, Verpleegkundig specialist 's Heerenloo
  Binnen 's Heerenloo is een pilot geweest waarbij de behandelverantwoordelijkheid voor (laag complexe) chronische AVG zorg is overgedragen van de AVG naar de verpleegkundig specialist. Hierdoor wordt de AVG ontlast en wordt een bijdrage geleverd aan de continuïteit en kwaliteit van zorg. In deze workshop is ingegaan op de ervaringen met deze taakherschikking. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het te laten werken? Hoe is een vervolg gegeven aan de pilot? U vindt hier de presentatie, documenten over taakherschikking en een artikel over de pilot.
 7. Investeren in de relatie met huisartsen: positieve ervaringen van een zorgaanbieder – Ingrid van Zoest, AVG en leidinggevende medische dienst ASVZ

  Bij ASVZ wordt door de AVGs veel tijd gestoken in de relatie met de huisartsen en de huisartsenposten uit de wijk voor zowel de cliënten op de instellingsterreinen als in de diverse andere woonvormen. Dit werkt voor beide kanten heel goed. In de workshop is in gegaan op het proces dat ASVZ hierin heeft gelopen en zijn tips gegeven over de aanpak.

 8. Zet de AVG in zijn kracht! – Marijke Tonino, AVG ‘s Heerenloo
  Een AVG kan veel meer als een zorgorganisatie effectiever ondersteunt. We zien goede en minder goede voorbeelden. Het is niet altijd duidelijk wat een aanpak succesvol maakt: een passende stijl van leidinggeven, ondersteunende diensten of professionele vrijheid? In deze workshop zijn de deelnemers meegenomen in het gesprek tussen een locatie waar het goed gaat en een locatie waar het beter kan. Wat zou de deelnemers helpen om de AVG meer zijn kracht te zetten?

Deze pagina is een onderdeel van: