Onderwerp leren

Leren en ontwikkelen

Wij stimuleren iedereen om te leren, ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen. Dat geldt voor mensen met een beperking, hun directe netwerk, (zorg)professionals en de omgeving.

De gehandicaptensector staat voor een leven lang leren, ontwikkelen, hoe klein de stapjes soms ook zijn. Leren en ontwikkelen is afgestemd op ieders vaardigheden en beweegt mee met de veranderende samenleving.

Ambities 2030 

  • Mensen met een beperking, hun netwerk, (zorg)professionals en de omgeving hebben levenslang toegang tot een landelijk leer- en ontwikkelaanbod. 
  • Iedereen met een beperking heeft toegang tot onderwijs of onderwijskundige expertise. 
  • Zorgprofessionals coachen en ondersteunen gemeenschappen rondom mensen met een beperking. 
  • We gaan uit van de bekwaamheden, kijkend naar wat iemand al kan en eerdere ervaringen als startpunt voor een flexibel leer- en ontwikkeltraject. Waar mogelijk afgesloten met een NLQF/OCW erkend (deel)certificaat of diploma.  
  • De sector bepaalt samen met het onderwijs de onderwijsinhoud en onderwijssystematiek voor toekomstige (zorg)professionals.