Marion Kersten

Senior beleidsadviseur

Expertise

Expertise:
-Kennisbeleid
-Onderzoeksbeleid
-Kennismanagement
-Ouderenbeleid
Marion Kersten