Artikelen door Minie Eising

 1. Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voor begeleiders een wegwijzer corona gemaakt. Veel begeleiders zijn in de coronatijd op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Het beleid van de eigen zorgorganisatie is daarin leidend.

  Wegwijzer
 2. Nationale Zorgklas van start

  Nieuws

  De Nationale Zorg Klas speelt met het digitale, gepersonaliseerde opleidingsplatform in op de behoefte van zorginstellingen om versneld op te leiden.

  Website van de Nationale Zorgklas
 3. Via de website extrahandenvoordezorg.nl worden vraag naar en aanbod van medewerkers voor de zorg bij elkaar gebracht. Wat nog ontbrak was een infrastructuur die hierop aansluit. Maar die komt eraan: momenteel leggen Actiz (de branchevereniging van zorgorganisaties), de VGN en landelijke partijen uit het onderwijs en het werkveld de laatste hand aan platform Nationale Zorgklas, dat na Pasen online komt.

 4. Hieronder vindt u de uitgewerkte leereenheden voor begeleider gehandicaptenzorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en verpleegkundige. Dit zijn nog concepten die worden gemonitord en ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers worden bijgesteld. De sociale partners wordt gevraagd de bijgestelde versies vast te stellen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal plaatsvinden. In overleg met de samenwerkingspartners worden afspraken gemaakt hoe de leereenheden in de toekomst worden onderhouden.

 5. Het schrappen van de subsidieregeling Praktijkleren leek dichterbij dan ooit. Met deze reden startte SEO in samenwerking met VNO-NCW en twintig branches, waaronder de gehandicaptenzorg, een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het praktijkleren. Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat alle partijen profiteren van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): werkgevers, studenten en de overheid. Het kabinet verlengt de subsidieregeling Praktijkleren tot 2022.

  subsidieregeling praktijkleren verlengd