Artikelen door Minie Eising

 1. Om de infrastructuur rondom opleidingsplaatsen binnen de gezondheidszorgpsychologie (GZP) te verbeteren en een doorstroom naar een vervolgopleiding soepel te laten verlopen, is het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) gestart. Onderdeel is een onderzoek door het Nivel naar het werkgebied en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen binnen de gehandicaptensector. VGN roept haar leden op om deel te nemen aan dit onderzoek.

  • Gerichte opleiding
 2. In het pakket van maatregelen voor het onderwijs, is het budget van de subsidieregeling praktijkleren opgehoogd. Dit is goed nieuws voor de tegemoetkoming die zorgorganisaties krijgen in het kader van een BBL-student-werknemer. Volgens de berekeningen is het hiermee mogelijk om € 2.700 uit te kunnen keren per leerwerkplek. Dit geldt in ieder geval voor de studiejaren 2020/2021 en 2021/2022.

  • Gerichte opleiding
 3. Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de in april gelanceerde wegwijzer corona voor begeleiders vernieuwd. Begeleiders zijn in de coronatijd op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Het beleid van de eigen zorgorganisatie is daarin leidend.

  • Coronavirus
  • Gerichte opleiding
 4. NL leert door

  Nieuws -

  Vanaf 1 oktober 2020, 09.00 uur gaat het aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD - OA).

  • Gerichte opleiding