Artikelen door Muriël van Rijn

 1. Hoogte zorgbonus 2021 bekend

  Nieuws -

  Maandag 25 oktober is de hoogte van de zorgbonus 2021 bekend gemaakt. De bonus bedraagt €384,71 netto en is opnieuw een blijk van waardering voor zorgprofessionals die onder moeilijke omstandigheden hebben gewerkt.

  • Aantrekkelijk werk
 2. IZZ heeft het mogelijk gemaakt om over te stappen op Individuele Premie Incasso. Hierdoor hoeft de premie-inning van de IZZ-ziektekostenverzekering van werknemers niet meer via de salarisadministratie van de werkgever te lopen. De VGN heeft hier, samen met andere brancheorganisaties, afgelopen jaren bij IZZ voor gepleit om zo de administratieve lasten van werkgevers te beperken.

  • Administratieve lasten en verantwoording
 3. VWS heeft de subsidieregeling voor de zorgbonus 2021 gepubliceerd en een aangepaste handreiking en een document met veel gestelde vragen op de site van DUS-I gezet. Subsidie voor de toekenning van de zorgbonus kan vanaf nu worden aangevraagd.

  • Coronavirus
 4. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. CAO-partijen werken passende mogelijkheden voor de gehandicaptenzorg verder uit.

  • Aantrekkelijk werk
 5. Het ministerie van VWS heeft de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 gepubliceerd. Met de bonusregeling wil het kabinet nogmaals zijn waardering uitspreken voor de mensen in de zorg die tijdens de uitbraak van Covid-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Voor de uitvoering van de regeling en het daadwerkelijk uitkeren van de bonus is de medewerking en inzet van zorgaanbieders noodzakelijk.

  • Coronavirus
 6. Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en organisaties (werkgevers) in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op. Het is de verwachting dat het virus nog een tijd onder ons zal blijven, met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren CAO-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de CAO.

  • Coronavirus
 7. CAO-partijen hebben een onderzoek laten doen naar onregelmatig werken. De uitkomsten van het onderzoek naar onregelmatig werken zijn vastgelegd in een infographic.

  • Aantrekkelijk werk