Artikelen door Muriël van Rijn

 1. Op woensdag 26 april verleende de algemene ledenvergadering van de VGN een mandaat aan de cao-delegatie om met de vakbonden in overleg te gaan over aanvullende loonafspraken voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Dit mandaat kwam er niet vanzelf, er ging een intensief gesprek aan vooraf waarin alle argumenten voor en tegen het besluit werden besproken.

 2. De sociale partners in de gehandicaptenzorg willen iedere medewerker in de gehandicaptenzorg in staat te stellen om met betekenisvol werk vitaal en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Daarom is het ambitieuze activiteitenplan 'Oog voor elkaar' opgesteld. De VGN heeft samen met de vakbonden voor dit activiteitenplan een aanvraag gedaan voor de MDIEU-subsidie om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche te bevorderen.

  • Aantrekkelijk werk
 3. In de CAO Gehandicaptenzorg is een nieuw hoofdstuk ‘Balansfaciliteiten’ opgenomen met nieuwe regelingen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Vanaf juli 2022 is de Regeling Afbouw Carrière van kracht. En vanaf 2023 neemt Balansverlof de plaats in van PBL. Wat is de bedoeling van deze faciliteiten? En wat willen cao-partijen ermee bereiken?

  • Aantrekkelijk werk
 4. Vanaf deze maand (mei 2022) krijgen medewerkers de nieuwe salarissen die cao-partijen met elkaar hebben afgesproken. Maar niet iedereen gaat er evenveel op vooruit. Waarom niet? Het antwoord staat in dit eerste deel van de serie 'Het cao-akkoord nader bekeken'.

  • Aantrekkelijk werk
 5. Hoogte zorgbonus 2021 bekend

  Nieuws -

  Maandag 25 oktober is de hoogte van de zorgbonus 2021 bekend gemaakt. De bonus bedraagt €384,71 netto en is opnieuw een blijk van waardering voor zorgprofessionals die onder moeilijke omstandigheden hebben gewerkt.

  • Aantrekkelijk werk
 6. IZZ heeft het mogelijk gemaakt om over te stappen op Individuele Premie Incasso. Hierdoor hoeft de premie-inning van de IZZ-ziektekostenverzekering van werknemers niet meer via de salarisadministratie van de werkgever te lopen. De VGN heeft hier, samen met andere brancheorganisaties, afgelopen jaren bij IZZ voor gepleit om zo de administratieve lasten van werkgevers te beperken.

  • Administratieve lasten en verantwoording
 7. VWS heeft de subsidieregeling voor de zorgbonus 2021 gepubliceerd en een aangepaste handreiking en een document met veel gestelde vragen op de site van DUS-I gezet. Subsidie voor de toekenning van de zorgbonus kan vanaf nu worden aangevraagd.

 8. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. CAO-partijen werken passende mogelijkheden voor de gehandicaptenzorg verder uit.

  • Aantrekkelijk werk