Artikelen door Muriël van Rijn

  1. CAO-partijen hebben een onderzoek laten doen naar onregelmatig werken. De uitkomsten van het onderzoek naar onregelmatig werken zijn vastgelegd in een infographic.

  2. Met de nieuwe, gratis app CAO Gehandicaptenzorg van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) heeft u voortaan de CAO Gehandicaptenzorg binnen handbereik. Met de app kunt u voor CAO-vragen op ieder moment de CAO raadplegen via smartphone of tablet. De app bevat ook tools om zelf berekeningen te maken, zoals van het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) en de Onregelmatigheidstoeslag (ORT).

  3. FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. In de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is afgesproken dat FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 wordt ingevoerd.

    fwg
  4. Op 22 juni 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VGN ingestemd met het behaalde onderhandelaarsresultaat over de CAO Gehandicaptenzorg. Medio juli horen wij of MEE NL en de vakorganisaties ook instemmen.

  5. CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Om dit onderzoek in gang te zetten, organiseren de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) - te weten werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 - het 'Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren'.

  6. De CAO Gehandicaptenzorg 2015-2016 is op 30 mei 2016 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit treedt in werking op 3 juni 2016, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeen verbindend verklaring loopt af op 31 december 2016.