Artikelen door Muriël van Rijn

 1. Het ministerie van VWS heeft de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 gepubliceerd. Met de bonusregeling wil het kabinet nogmaals zijn waardering uitspreken voor de mensen in de zorg die tijdens de uitbraak van Covid-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Voor de uitvoering van de regeling en het daadwerkelijk uitkeren van de bonus is de medewerking en inzet van zorgaanbieders noodzakelijk.

  • Coronavirus
 2. Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en organisaties (werkgevers) in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op. Het is de verwachting dat het virus nog een tijd onder ons zal blijven, met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren CAO-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de CAO.

  • Coronavirus
 3. CAO-partijen hebben een onderzoek laten doen naar onregelmatig werken. De uitkomsten van het onderzoek naar onregelmatig werken zijn vastgelegd in een infographic.

  • Aantrekkelijk werk
 4. Met de nieuwe, gratis app van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) heeft u voortaan de CAO Gehandicaptenzorg binnen handbereik. Met de app kunt u voor CAO-vragen op ieder moment de CAO raadplegen via smartphone of tablet. De app bevat ook tools om zelf berekeningen te maken, zoals van het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) en de Onregelmatigheidstoeslag (ORT).

  • Aantrekkelijk werk
 5. FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. In de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is afgesproken dat FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 wordt ingevoerd.

  • Aantrekkelijk werk
 6. Op 22 juni 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VGN ingestemd met het behaalde onderhandelaarsresultaat over de CAO Gehandicaptenzorg. Medio juli horen wij of MEE NL en de vakorganisaties ook instemmen.

  • Aantrekkelijk werk