Persbericht

5.000 mensen met een beperking in de Wlz hebben geen huisarts

Met een gezamenlijk ondertekend manifest luiden de VGN en Ieder(in) de noodklok over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben. Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren deze mensen als patiënt op te nemen.

wlz

Uit een onderzoek onder VGN-leden blijkt dat inmiddels voor ruim 5.000 mensen met een beperking de algemene medische zorg niet meer gegarandeerd kan worden, omdat huisartsenposten contracten opzeggen en geen afspraken meer willen maken. Voor minimaal 13.000 mensen met een beperking staat nu de huisartsenzorg in de  avond-, nacht- en weekenduren onder druk.

Belemmeringen wegnemen

Een huisarts is nodig voor alle mensen met een beperking, ook voor cliënten die in een instelling verblijven, stellen de VGN en Ieder(in). Een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) kan voor deze cliënten worden ingeschakeld voor handicap-gebonden problematiek. Een AVG kan dus niet de algemeen medische zorg overnemen van de huisarts, hij is een zelfstandig specialist, die niet is opgeleid tot huisarts. 
De VGN en Ieder(in) vinden dat op landelijk niveau een inspanning nodig om de belemmeringen die huisartsen ondervinden zoveel mogelijk weg te nemen. ‘Het is essentieel dat een huisarts voldoende tijd en geld krijgt om cliënten met een beperking van zorg te voorzien en dat gegevensuitwisseling tussen verschillende disciplines verbeterd wordt’.

Oproep aan ministers

In het manifest staat een oproep aan de ministers De Jonge en Bruins om zich sterk te maken voor verandering van deze onacceptabele situatie. De bewindvoerders wordt onder andere gevraagd uit te spreken ‘dat mensen met een beperking die afhankelijk zijn van Wlz-zorg naar de dokter moeten kunnen en gebruik moeten kunnen maken van hetzelfde zorgaanbod, met dezelfde kwaliteit en volgens dezelfde normen, die iedere andere burger gewend is’.  
Dat een sterk toenemend aantal mensen met een beperking verstoken blijft van adequate huisartsenzorg is tevens in strijd met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, besluit het manifest.

Deze pagina is een onderdeel van: