Thema

Gerichte opleiding

Om te werken in de gehandicaptenzorg ontwikkel je competenties en ben je bij met innovaties.

Tijdlijn

05 januari 2022

  • Het Capaciteitsorgaan start op 19 januari bij alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren met een onderzoek naar het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren. Zorgaanbieders kunnen hierin aangeven wat hun behoefte aan zorgprofessionals is. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.┬áDe uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.