Uitnodiging ledenraadpleging CAO voor bestuurders

De huidige CAO Gehandicaptenzorg loopt af op 1 oktober a.s.. Naar verwachting starten na de zomer de onderhandelingen voor de CAO. Ter voorbereiding op het in een ALV te bekrachtigen mandaat, nodigt de CAO-delegatie bestuurders uit voor een ledenraadpleging.

Op maandag 19 april van 13:00 tot 14:30 uur wil de CAO-delegatie u tijdens een online bijeenkomst informeren over het proces, de context en de hoofdlijnen van het gedachtegoed voor de komende onderhandelingen. Bovendien raadplegen we u graag over een aantal arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoals PBL/verlofsparen, eerder uittreden, ziekteverzuim en professionele ontwikkeling. Uiteraard is er ook ruimte om aan te geven welke thema’s u van belang acht voor de komende CAO-onderhandelingen.  

Aanmelden

Op 16 april 12.00 uur sluit de aanmelding. Momenteel is het niet meer mogelijk om u aan te melden via de website. Voor vragen over deelname kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@vgn.nl)