Uitnodiging ledenraadpleging CAO voor hoofden HRM/P&O

De huidige CAO Gehandicaptenzorg loopt af op 1 oktober a.s.. Naar verwachting starten na de zomer de onderhandelingen voor de CAO. Ter voorbereiding op het in een ALV te bekrachtigen mandaat, nodigt de CAO-delegatie hoofden HRM/P&O uit voor een ledenraadpleging.

Op donderdag 22 april van 13:00 tot 14:30 uur wil de CAO-delegatie u tijdens een online bijeenkomst informeren over het proces, de context en de hoofdlijnen van het gedachtegoed voor de komende onderhandelingen. Bovendien raadplegen we u graag over een aantal arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoals PBL/verlofsparen, eerder uittreden, ziekteverzuim en professionele ontwikkeling. Uiteraard is er ook ruimte om aan te geven welke thema’s u van belang acht voor de komende CAO-onderhandelingen.  

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Dit kan tot uiterlijk woensdag 21 april 12:00 uur. Na aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging. Een dag van tevoren ontvangt u de zoom-link om deel te nemen.

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.