CAO Gehandicaptenzorg 2021-2023

Hoofdstuk 17: Slotbepalingen