CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 11: Arbeid en Gezondheid

Artikel 11:3 Maatregelen bij ziekteverzuim en re-integratie

 1. In het verzuim- en re-integratieprotocol wordt in ieder geval opgenomen dat in geval van herplaatsing van een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden en voor deze herplaatsing her-, om- of bijscholing noodzakelijk is, 100% tegemoetkoming in de studie, en reis- en verblijfskosten wordt verstrekt. Geen kosten worden vergoed indien en voor zover de werknemer hiervoor een uitkering kan verkrijgen krachtens enige wettelijke regeling.

 2. De werknemer die niet direct kan worden herplaatst zal een re-integratietraject worden aangeboden dat kan bestaan uit:

  • persoonlijke coaching van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer;

  • een sterkte/zwakte-analyse, een beroepskeuzetest en een sollicitatietraining. 
    

  De werkgever draagt de kosten van dit re-integratietraject.