CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 14: Faciliteiten werknemersorganisaties

Artikel 14:2 Faciliteiten leden werknemersorganisaties

Het lid van een werknemersorganisatie, partij bij deze CAO, heeft recht op 1 verlofdag per kalenderjaar voor het bijwonen van activiteiten georganiseerd door de werknemersorganisatie in kwestie indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Op verzoek van de werkgever toont de werknemer de uitnodiging voor de vakbondsactiviteit in kwestie.

Toelichting VGN op vakbondsverlof