CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 14: Faciliteiten werknemersorganisaties

Artikel 14:4 Vakbondsconsulenten

 1. De werknemer die door zijn werknemersorganisatie is opgeleid en aangewezen als vakbondsconsulent bij een instelling en als zodanig is bekendgemaakt aan de werkgever wordt 4 uur per week vrijgesteld voor de taken van de consulent.
 2. Het maximum aantal vakbondsconsulenten per instelling voor wie de werkgever de in lid 1 genoemde vrijstelling dient te verlenen, is als volgt bepaald:
  • minder dan 250 werknemers: maximaal 1 vakbondsconsulent;
  • 250 - 1000 werknemers: maximaal 3 vakbondsconsulenten;
  • 1001 - 2500 werknemers: maximaal 4 vakbondsconsulenten;
  • 2501 en meer werknemers: maximaal 5 vakbondsconsulenten.
 3. Vakbondsconsulenten kunnen, indien dergelijke faciliteiten op de werkplek aanwezig zijn, gebruik maken van e-mail en internet.

Toelichting VGN op vakbondsconsulent