CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. Per 1 januari 2016 is de voormalige wachtgeldregeling uit de CAO Gehandicaptenzorg (2014-2015 en voorgaande) vervallen en vervangen door onderstaande bepalingen. De bepalingen uit dit hoofdstuk vervallen per 1 januari 2023 met dien verstande dat dit hoofdstuk van toepassing blijft op situaties waarvoor uiterlijk op 31 december 2022 ontslag is aangevraagd bij het UWV of de kantonrechter.
  2. De werknemer heeft recht op een aanvulling op de transitievergoeding als aan de voorwaarden van artikel 15:2 wordt voldaan (garantierecht).
  3. Een gedeelte van de transitievergoeding en/of garantierecht is beschermd als inkomensvoorziening. Op dit gedeelte mogen, conform artikel 15:4, geen kosten voor transitie en inzetbaarheid in mindering worden gebracht (inkomensbescherming).