CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. Op de transitievergoeding en de eventuele aanvulling op basis van het garantierecht op grond van artikel 15:2 van deze CAO mogen kosten voor inzetbaarheid en transitie in mindering gebracht worden met instemming van de werknemer of op basis van een sociaal plan conform de wettelijke bepalingen over de transitievergoeding en bijbehorende besluiten. Het gaat om:
    1. kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever;
    2. kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer voor activiteiten en inspanningen bij –dreigend- ontslag gericht op het voorkomen van werkloosheid;
    3. inzetbaarheidskosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de BBL- of duale opleiding van de werknemer.
  2. Het salaris tijdens de herplaatsingtermijn (verletkosten) mag niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding of de aanvulling op basis van het garantierecht.
  3. Op basis van onderstaande tabel wordt het gedeelte van de transitievergoeding en/of garantierecht vastgesteld dat geldt als inkomensbescherming. Op dit gedeelte mogen geen kosten voor transitie en inzetbaarheid in mindering worden gebracht.

Dienstjaren ex artikel 15:2 lid 3

Inkomensbescherming

Dienstjaren ex artikel 15:2 lid 3

Inkomensbescherming

1 t/m 3

0,80 x maandsalaris

21

2,60 x maandsalaris

4

1,10 x maandsalaris

22

2,65 x maandsalaris

5

1,40 x maandsalaris

23

2,70 x maandsalaris

6

1,70 x maandsalaris

24

2,75 x maandsalaris

7

1,80 x maandsalaris

25

2,80 x maandsalaris

8

1,90 x maandsalaris

26

2,85 x maandsalaris

9

2,00 x maandsalaris

27

2,90 x maandsalaris

10

2,05 x maandsalaris

28

2,95 x maandsalaris

11

2,10 x maandsalaris

29

3,00 x maandsalaris

12

2,15 x maandsalaris

30

3,05 x maandsalaris

13

2,20 x maandsalaris

31

3,10 x maandsalaris

14

2,25 x maandsalaris

32

3,15 x maandsalaris

15

2,30 x maandsalaris

33

3,20 x maandsalaris

16

2,35 x maandsalaris

34

3,20 x maandsalaris

17

2,40 x maandsalaris

35

3,20 x maandsalaris

18

2,45 x maandsalaris

36

3,20 x maandsalaris

19

2,50 x maandsalaris

37

3,20 x maandsalaris

20

2,55 x maandsalaris

38 en meer

3,20 x maandsalaris

 

Maandsalaris: bruto maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Toelichting VGN op inkomensbescherming