CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 2: Het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Artikel 2:3a Verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

  1. Op een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BW van toepassing.

  2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, is artikel 7:668a BW niet van toepassing op tijdelijke arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend worden aangegaan omwille van educatie niet zijnde een BBL-opleiding.

Toelichting VGN op verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Toelichting VGN op tijdelijke arbeidsovereenkomsten omwille van educatie