CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. Het gebruik van nulurencontracten wordt maximaal teruggedrongen. 

  2. Nulurencontracten worden niet gebruikt tenzij sprake is van:

    • situaties waarin sprake is van onplanbare en/of onvoorzienbare cliëntvragen en/of
    • situaties waarin sprake is van onplanbare en/of onvoorzienbare uitval van personeel.
  3. Eén keer per jaar overlegt de werkgever met de ondernemingsraad over de inzet van oproepkrachten.

  4. Op verzoek van de werknemer wordt zijn nulurencontract voor onbepaalde tijd omgezet in een contract met vaste uren, tenzij het bedrijfseconomisch belang dit in de weg staat. 

Toelichting VGN op nulurencontracten