CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

De werkgever is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten.

Toelichting VGN op goed werkgeverschap