CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 3: Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

Artikel 3:7 Rechtsbijstand bij in- of externe klachtenprocedure

  1. De werkgever voorziet in adequate rechtsbijstand indien de werknemer wordt betrokken in een in- of externe klachtenprocedure, inclusief tuchtrechtprocedure, tenzij er sprake is van nalatigheid of bewuste roekeloosheid. 

  2. Indien de nalatigheid of bewuste roekeloosheid niet vaststaat, voorziet de werkgever in adequate rechtsbijstand. Blijkt na de (klachten-/tuchtrecht-)procedure dat er sprake is geweest van nalatigheid dan wel bewuste roekeloosheid, dan kan de werkgever besluiten de kosten verbonden aan de verleende rechtsbijstand te verhalen op de werknemer. 

  3. Dit artikel heeft geen betrekking op strafrechtelijke procedures. 

Toelichting VGN op rechtsbijstand bij in- of externe klachtenprocedure