CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

  1. Een detachering kan uitsluitend worden aangegaan met instemming van de betrokken werknemer. 

  2. De werkgever waarbij detachering plaatsvindt, kan slechts treden in rechten en plichten van de werkgever, waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, indien zulks is geregeld in de detacheringsovereenkomst. 

  3. Een detacheringsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. 

  4. Een afschrift van de detacheringsovereenkomst dient aan de werknemer te worden verstrekt.