Nieuws

CAO-onderhandelingen: sociaal beleid en inkomenszekerheid

Dinsdag 12 mei vond de vierde ronde van de CAO-onderhandelingen plaats. Tijdens deze bijeenkomst is veel tijd besteed aan het thema sociaal beleid en inkomenszekerheid.

Dit is een complex thema waarbij we met elkaar afspraken willen maken over de gevolgen van de invoering van de Wet werk en zekerheid. Deze wet regelt ontslagrecht, regels omtrent tijdelijke contracten, het derde jaar WW en de nieuwe transitievergoeding. De wet brengt wezenlijke veranderingen met zich mee en het vraagt daarom veel creativiteit van alle onderhandelingspartners om op dit thema bij elkaar te komen.
 
Ook is opnieuw uitgebreid gesproken over het thema decentralisatie (de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden in de organisatie af te spreken in plaats van in de CAO). Binnen dat thema wordt op dit moment gewerkt aan een concreet voorstel om medewerkers op het terrein van roosters en werktijden meer invloed te geven. Ook streven we ernaar afspraken rond ‘bijzonder verlof’ meer op de werkvloer te laten plaatsvinden, in plaats van dat deze binnen een landelijke CAO in detail worden geregeld.
 
Voor de zomer vinden nog drie onderhandelrondes plaats. Naast bovengenoemde onderwerpen staan nog op de agenda: flexibiliteit & (werkzekerheid) vakantie & verlof en primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast de inhoudelijke onderwerpen spreken we ook over de looptijd en ingangsdatum van de nieuwe CAO.

Totdat een nieuwe CAO is afgesloten, blijft de huidige CAO van toepassing.

Deze pagina is een onderdeel van: