Nieuws

CAO-partijen in dialoog over arbeidstijden en roosteren

CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Om dit onderzoek in gang te zetten, zijn de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) gestart met het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren. Karim Skalli-Houssaini (werknemersorganisatie FNV) en Remco Bakker (werkgeversorganisatie VGN) vertellen over het belang van het praktijknetwerk.

portretfoto van glimlachende man remco bakker

Balans en beweging

“Als ik met leden en zorgmedewerkers in gesprek ga, gaat het vaak over de werktijden en wat er allemaal beter aan kan,” vertelt Karim. “Er is een sterke behoefte om de zeggenschap over de arbeidstijden neer te leggen bij medewerkers. Met als belangrijkste doel: de balans te vinden en te bewaken tussen werk en privé. Als werknemersorganisaties zien we echt dat die nu niet in orde is. Dat is voor ons een belangrijke reden geweest om dit project te starten.”

Er is een maatschappelijke beweging gaande, vult Remco aan: “We willen meer regie voor cliënten én medewerkers en op een andere manier onze verantwoordelijkheden invullen. Zeggenschap over roosteren of over hoe je balans werk-privé bewaakt heeft daarmee te maken. Dat is een veranderend paradigma; medewerkers kijken nu anders tegen werktijden aan dan een paar jaar geleden. We voelen allemaal dat het anders moet, maar hoe dan? Daar moet je proeftuinen voor inrichten, dat kun je niet in één keer invullen. Het praktijknetwerk is een van de proeftuinen die daaruit geboren is.”

Eerste ervaringen

Karim: “Het werken op meerdere dagen, op meerdere locaties en met complexere doelgroepen dan vroeger vergt veel van werknemers. Ook de toename van administratieve handelingen zorgt voor meer worstelingen op het gebied van arbeidstijden en roosteren. Het krijgen van zeggenschap hierover wordt eigenlijk steeds belangrijker. Hierdoor kan de balans tussen privé en werk hersteld worden. Het is fijn om te zien dat dit thema enorm leeft en dat medewerkers nu echt betrokken kunnen worden bij het krijgen van zeggenschap.”

Er gebeurt veel in de klankbordbijeenkomsten, vertelt Remco: “Ik ben aangenaam verrast. Elke pilotorganisatie pakt het anders aan qua vorm en inhoud. Bij laatste klankbordsessies zag je dat elke pilot een werkvorm toepaste waarin de aanwezige klankbordleden actief betrokken werden en verantwoordelijkheden kregen. Die beweging is mooi om te zien. Als StAG zijn we in dit proces volgend in plaats van sturend.”

In dialoog

Remco: “Werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties zijn gezamenlijk gestart met dit project. Met elkaars invloed in de sector en met commitment hebben alle partijen hun leden kunnen bewegen om aan het praktijknetwerk mee te doen. Zo brengen we werkgevers en werknemers samen. En die samenwerking verloopt ook zichtbaar goed binnen de pilots, waar de dialoog in volle gang is. Een spel van loslaten en sturing geven.”

Karim: “We zien de pilotdeelnemers in de ‘hoe-vraag’ terechtkomen. Hoe kan worden bewerkstelligd dat medewerkers zelf bepalen wanneer ze werken, uiteraard rekening houdend met de behoefte van de cliënt? De meeste organisaties starten met de dialoog tussen werknemer en werkgever. Dat vind ik positief. Er wordt echt gezocht naar de manier om het vraagstuk rondom arbeidstijden en roosteren gezamenlijk op te lossen.”

Blik vooruit

Het praktijknetwerk loopt nog door tot september, maar daarmee stopt het niet. Remco: “Dit is een leertraject. We willen ervaringen ophalen en een platform creëren waarop we die kunnen delen met de sector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan praktische do’s en dont’s waarmee andere organisaties ook aan de slag kunnen.”

Karim: “We zijn klein begonnen, maar we willen ervaringen met betrekking tot arbeidstijden en roosteren - en de zeggenschap daarover - landelijk delen. Het zou mooi zijn als er uit de pilots een methode komt waar andere organisaties en medewerkers mee aan de slag kunnen. Zodat medewerkers meer grip krijgen op arbeidstijden. Dan kunnen we echt stellen dat het project geslaagd is.”

Curriculum Vitae

Remco Bakker is binnen de VGN voorzitter van de adviescommissie voor arbeidszaken. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van de Raphaelstichting.

Karim Skalli-Houssaïni is CAO-onderhandelaar voor de Gehandicaptenzorg namens de FNV en tevens voorzitter van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg. In de StAG participeren de werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ.

 

Auteur: Andrea Hodzelmans

Deze pagina is een onderdeel van: