Nieuws

De kennisinfrastructuur langdurige zorg wordt sterker

18 november 2018

Om de kennisinfrastructuur langdurige zorg structureel te verbeteren en te versterken voeren Vilans en ZonMw met financiering van het ministerie van VWS een programma uit. Doel is om kennis beter vindbaar en toepasbaar maken, voor het werkveld én de wetenschap. En daarmee werken aan een cultuur waarin de verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is. Dit was de centrale boodschap op een kennismakingsbijeenkomst op 25 oktober j.l., van de academische werkplaatsen onderling.  

deur omringt door oude boeken

Versterking academische werkplaatsen

Een van de ambities van VWS dat Academische werkplaatsen meer onderling uitwisselen en van elkaar leren. In dit kader is op 24 oktober de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen opgericht, een open netwerk dat via onderlinge samenwerking gezamenlijk wil bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg. In de ouderenzorg functioneert al langer een stichting Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Alle academische werkplaatsen gaan, met ondersteuning van ZonMw, meer aandacht geven aan de kennisverspreiding, met name richting het beroepsonderwijs en de praktijk.

Versterking kennisstroom

Voor Vilans is in het programma een centrale ondersteunende rol weggelegd. Zo worden kennisvragen opgehaald en geagendeerd en wordt kennis verspreid, onder andere via het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook organiseert Vilans het landelijke congres ‘Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichterbij elkaar’, op 31 januari in Nieuwegein dat gericht is op kennisdeling en onderzoek in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De VGN zal daar laten zien hoe vanuit de branche al langdurig een integraal kennisbeleid wordt uitgevoerd. Bijv. via onze lange termijn onderzoeksagenda en via de bijeenkomsten Samen werken aan kennis

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten