IGJ deelt goede voorbeelden complexe zorg ter inspiratie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft goede voorbeelden over complexe zorg verzameld. Het gaat om zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB+). De IGJ deelt deze voorbeelden via een poster om het gesprek hierover in zorgorganisaties te stimuleren.

Poster Complexe zorg aan EVB+ cliënten

Poster met voorbeelden, reflectievragen en een stelling

Op de poster staan naast goede voorbeelden ook reflectievragen en een stelling. De voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie en niet als norm. Via een QR-code op de poster is meer informatie op een webpagina te vinden. 

Voorbeelden verzameld aan de hand van drie thema's

De IGJ heeft de voorbeelden in 2021 en 2022 verzameld. Dat hebben zij aan de hand van drie thema’s uit het toetsingskader voor de gehandicaptenzorg gedaan:

  • persoonsgerichte zorg,
  • deskundigheid van medewerkers,
  • hoe  zorgen leidinggevenden ervoor dat medewerkers goede en veilige zorg kunnen leveren.

Wetenschappelijk onderzoek naar goede zorg

In september 2022 is een wetenschappelijk onderzoek gestart door de Erasmus School of Health Policy & Management. De onderzoekers geven antwoord op de vraag: hoe komt het dat de zorg aan EVB+ cliënten bij zorgaanbieders goed gaat? En hoe lukt het deze zorgaanbieders om de randvoorwaarden voor deze zorg te creëren en te borgen? Het onderzoek loopt tot november 2023 en de resultaten hiervan delen wij na afronding met jou.

Download de poster complexe zorg aan EVB+ cliënten

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van