Nieuws

Terugblik HR-netwerkbijeenkomst 5 februari 2015

09 februari 2015

Zorgvuldig en bewust veranderen. Dit thema stond centraal tijdens de netwerkdag die de VGN donderdag 5 februari 2015 organiseerde voor P&O'ers en HRM'ers in de gehandicaptenzorg.

De netwerkbijeenkomst werd geopend door Gerwin van der Lei, VGN-manager afdeling Werkgeverszaken. Hij nam de aanwezigen mee in het proces van de totstandkoming van de nieuwe CAO gehandicaptenzorg. Vervolgens presenteerden verschillende partners actuele informatie. Zoals de nieuwste arbeidsmarktcijfers in de gehandicaptenzorg, de invloed van de Wet Werk en Zekerheid op (re)organisatie en sociaal plan, uitwisselbaarheid van functies en goed werkgever- en werknemerschap.

Meest opvallende feiten: het aantal jongere werknemers in de gehandicaptenzorg blijft dalen en de medewerkerstevredenheid in de gehandicaptenzorg is toegenomen, ondanks alle veranderingen!

In de middag namen de aanwezigen deel aan workshops waarbij er dieper ingegaan werd op de feiten die ’s ochtends besproken waren en de betekenis daarvan voor de eigen organisatie. Men kon kiezen uit vier workshops:

Strategisch arbeidsmarktbeleid: eerst de vragen, dan de antwoorden

Er zijn zoveel cijfers, rapporten en modellen beschikbaar, maar wat zijn de echte vragen die de komende jaren spelen als het gaat om personeel en arbeidsmarkt waar men een antwoord op wil kunnen formuleren? Tijdens deze workshop, verzorgd door PGGM, gingen de deelnemers in gesprek met elkaar over deze echte vragen. Het bleek dat de meeste vragen die men had ‘hoe’ en ‘wat’ vragen waren en niet zozeer vragen die beantwoord konden worden met cijfers. Bijvoorbeeld: ‘Hoe stimuleer je mobiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers?’. Het is van belang om geen ontvanger te zijn van wat wordt aangeboden, maar een gerichte vrager te worden.

Invloed Wet werk en zekerheid op (re) organisaties en sociaal plan

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft invloed op organisaties en sociale plannen. In deze workshop werd door Saskia Breukels van de AWVN aangestipt welke invloeden de nieuwe wetgeving heeft op arbeidsrelaties en flexibilisering, tot welke gevolgen de nieuwe ontslagregels leiden in het algemeen en meer in het bijzonder wanneer er sprake is van reorganisaties.

Bepalen van uitwisselbaarheid van functies

De actuele veranderingen in de zorg leiden tot aanpassingen in organisaties zoals nieuwe vormen van zorg en aansturing, taakherschikking, het ontstaan van nieuwe functies en reorganisaties. Tijdens deze workshop, verzorgd door FWG Advies, kregen de deelnemers inzicht in de te gebruiken strategieën en ondersteunende methoden om begrippen als uitwisselbaarheid en passendheid te operationaliseren. Op interactieve wijze werden de praktische en effectieve analyse behandeld die nodig is bij de bepaling van uitwisselbaarheid van functies.

Medewerkersbeleving in tijden van verandering

Veel organisaties beleggen verantwoordelijkheden lager in de organisatie (ook richting vrijwilligers), maken transities richting zelforganisatie, verminderen bureaucratie (door het schrappen van managementlagen en regelarmer te gaan werken) en werken minder vanuit een blauwdruk voor iedereen. Organisaties die goed presteren laten echter niet volledig los maar staan goed in contact met medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Maar hoe zorg je hiervoor in deze veranderende tijd, waarin tijd en middelen schaar zijn? In de interactieve sessie werden de verschillende mogelijkheden besproken om goed in verbinding te blijven met medewerkers, vrijwilligers en cliënten.

In de bijlagen vindt u de verschillende presentaties.

Deze pagina is een onderdeel van: