Nieuws

Actueel
 1. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.

  kerndocumenten
 2. Versterking van de kennisinfrastructuur langdurige zorg is een van de speerpunten in het VWS-beleid. Dit is gericht op het bevorderen van de kenniscyclus in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg (zie Beleidsbrief ‘Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg in de bijlage). Voor de gehandicaptenzorg zet VGN zich hier volop voor in met haar integraal kennisbeleid. Dit gebeurt via agendering, lobby en verbindingen leggen, het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

 3. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.

  wetdba
 4. In 2018 heeft de VGN de Green Deal 2.0 'Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst' getekend. De zorgsector heeft vervolgens meegedacht met het Klimaatakkoord en afgesproken om een eigen aanpak voor verduurzaming van het vastgoed te ontwikkelen via ‘instellingsroutekaarten’. Om u daarbij te helpen, organiseren VGN, Actiz, GGZ Nederland en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vastgoedmanagers en andere betrokkenen bij het vastgoedbeleid, alsmede andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom op een van deze bijeenkomsten.

 5. Vrijdag 21 juni 2019 is een groep mensen bij elkaar gekomen om in gesprek te gaan over jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand. Er kwam een diverse groep bijeen, met een diverse deskundigheid. Van ervaringsdeskundige tot orthopedagoog en van uitvoerend werker tot voorzitter van het regionale autisme netwerk.De kinderen die vallen onder de doelgroep ‘autisme en een ontwikkelingsachterstand’ is geen op zichzelf staande groep. Het is dan ook niet bekend hoe groot deze groep is. Deze kinderen zijn enkel als onderdeel van andere doelgroepen terug te vinden. In de gehandicaptenzorg binnen de dagopvang voor kinderen, binnen het onderwijs vaak in het speciaal onderwijs. In de praktijk heeft deze doelgroep een eigen zorgvraag en formuleren instellingen en scholen oplossingen die op elkaar lijken. Het lijkt erop dat deze doelgroep baat heeft bij een eigen aanpak.De verzamelde kennis uit het gesprek is gebundeld in dit rapport. En dit willen we aanbieden aan de lokale politiek. In de hoop dat deze kennis worden vertaald naar lokaal jeugdzorg beleid. Jeugdbeleid is immers gemeentebeleid.

 6. Leidraad LVB in het vizier online

  Nieuws

  Het is zover: de leidraad LVB in het vizier staat online op het kennisplein gehandicaptensector! Veertig kennisproducten helpen bij het begeleiden van mensen met licht verstandelijke beperking in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en drugsgebruik.

 7. Huurovereenkomst en begeleid wonen

  Nieuws

  Regelmatig komt het voor dat woningcorporaties of andere vastgoedeigenaren woonruimte verhuren aan zorgorganisaties waar vervolgens cliënten van de zorgorganisatie in gaan wonen. Bij het opstellen van dit soort huurcontracten moet goed omschreven worden wie de doelgroep is die het gehuurde gaat bewonen.

  huurovereenkomst
 8. Op 26 augustus hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo een ‘10-puntenlijst pgb-vaardigheid’ gepubliceerd. Het helpt bij de vraag Over welke kennis en vaardigheden iemand moet beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb).

  pgbvaardig