Nieuws

Actueel
 1. Het onderzoeksbureau Equalis heeft afgelopen zomer van de NZa de vraag gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de bekostiging van de Wlz-crisishulp in de gehandicaptenzorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van signalen van de VGN en ZN dat de tarieven voor de crisishulp in de huidige vorm niet toereikend zijn.

  Geld
 2. Dat schrijft minister de Jonge in zijn antwoorden op de kamervragen van tweede kamerlid Evert Jan Slootweg over de brief en het manifest die de VGN samen met Ieder(in) heeft opgesteld over de toegang tot huisartsenzorg. De VGN had hiervoor bij de kamerleden opnieuw aandacht gevraagd in het kader van het debat over de begroting van VWS.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 3. Partners in de jeugdsector lanceren op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. De VGN is één partijen die deelneemt aan dit platform.

  Voordejeugd website live
 4. Tweederde van alle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg kan binnenkort gebruik maken van de online leertrajecten van de VGN Academie. De VGN deed in de zomer van 2019 opnieuw een oproep om deel te nemen aan het project. Naast de 29 organisaties die deelnamen aan het pilotproject, is het aantal deelnemers gegroeid naar 49 grote en kleine gehandicaptenzorgorganisaties. De VGN academie maakt samen met haar leden kwalitatief hoogstaande leertrajecten voor belangrijke thema’s. Door samen te ontwikkelen is er al veel kennis gedeeld en zorggeld bespaard.

  VGN Academie
 5. Vindt u hygiënisch werken belangrijk om zo infecties in de gehandicaptenzorg te voorkomen? Dan zijn wij op zoek naar u! De aanmelding voor de Infectiepreventie Experience op maandag 16 december is geopend!

  Handen wassen
 6. Op vrijdag 1 november is tijdens het symposium LHBTI en lvb in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam een toegankelijke gids gelanceerd voor transgender personen met een verstandelijke beperking. Ook onder mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb-personen) zijn er transgender personen. Voor deze groep ontwikkelden Transvisie, COC’s Zonder Stempel en TNN een toegankelijke gids. Daarin wordt transgender-zijn en de stappen in een eventuele transitie in eenvoudige taal uitgelegd.

  transgendergids
 7. In de bijlage vindt u voor de laatste keer de Nieuwsbrief Duurzame Zorg die VWS uitgeeft. De nieuwsbrief krijgt binnenkort een nieuw jasje. Wilt u de nieuwsbrief zelf direct blijven ontvangen? Meld u dan opnieuw aan.

 8. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders (aanbieders van Wlz en Zvw-zorg) sinds 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie. De VGN heeft samen met Ieder(in) en LSR voor haar leden de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg opgericht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De meeste leden van de VGN zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De commissie kan indien nodig ad hoc beroep doen op deskundigen voor een specifiek advies. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg heeft een vacature voor een deskundige op het gebied van NAH/LG.

  Vacature - find job