Nieuws

Actueel
 1. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen. Daarin vroeg de Eerste Kamer om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die een uniforme zorg en omgang met nabestaanden waarborgt. Deze kwaliteitsstandaard is inmiddels gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. U vindt de standaard en de Kamerbrief als bijlage onderaan dit artikel.

  donor
 2. Woensdag 27 november 2019 heeft prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland, de 7e Els Borst Lezing uitgesproken met de titel ‘De prijs van de vrijheid – Over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving’.

  Portretfoto Carlo Leget
 3. De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben in 2017 herziene Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ontwikkeld. De AIVG bestaat uit een algemeen deel en uit een drietal modules. De derde module, Module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), was nog in ontwikkeling en is inmiddels beschikbaar. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden naar eigen inzicht gebruiken voor de inkoop van producten en diensten.

  duurzaamheid
 4. De VGN Waaier bevat een palet van cliëntervaringsinstrumenten. Aanbieders kiezen uit deze Waaier een instrument dat het beste past bij hun visie van zorg en dienstverlening. Het VGN-bestuur wordt jaarlijks over de Waaier geadviseerd door de externe, onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Deze commissie beoordeelt jaarlijks de instrumenten uit de Waaier en de nieuw ingediende instrumenten. Eind van dit jaar heeft deze beoordeling wederom plaatsgevonden. Hieronder leest u de uitkomsten van de beoordeling van de Commissie van Deskundigen (CvD).

  tevredenheid beoordeling
 5. In 2018 heeft de VGN de Green Deal 2.0 'Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst' getekend. De zorgsector heeft vervolgens meegedacht met het Klimaatakkoord en afgesproken om een eigen aanpak voor verduurzaming van het vastgoed te ontwikkelen via ‘instellingsroutekaarten’. Om u daarbij te helpen, hebben de VGN, Actiz, GGZ-Nederland en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) in november 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten waren bedoeld voor vastgoedmanagers en andere betrokkenen bij het vastgoedbeleid, alsmede verdere geïnteresseerden. De belangstelling was groter dan het aantal plaatsen. Om die reden organiseren we een vierde bijeenkomst op 21 januari ’s middags van 13 – 17 uur in Utrecht, Oudlaan 4.

  duurzaam
 6. Het gaat niet goed met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag Handicap in haar schaduwrapportage ten behoeve van het VN-comité in Genève. De schaduwrapportage wordt gepresenteerd op dinsdag 3 december (Wereld Gehandicaptendag) tijdens de netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk in Utrecht, waar ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen rondom het VN-verdrag Handicap.

  werkplaatsvoorverstandelijkebeperking
 7. Het is een regenachtige donderdagmiddag. Bij Cello in Rosmalen zit een groep van 30 mensen te luisteren naar een voordracht. Het lijkt een gewone werkbijeenkomst, toch is het minder alledaags dan het eruit ziet….

  In de zaal zitten zedenrechercheurs van de drie zuidelijke zedenteams in Nederland zij aan zij met seksuologen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en managers van onder andere Cello, Kentalis, Kempenheaghe, Koraal, Prisma en Lunetzorg. Woorden als schennis, kinderporno, taxatiegesprekken, piemels, forensisch medisch onderzoek, verkrachting, disclosuregetuige en studioverhoor vallen regelmatig.

  politie