Nieuws

Actueel
 1. De VGN heeft samen met ActiZ, GGZ Nederland en het Milieuplatform Zorgsector/Stimular in november de CO2-routekaart in drie bijeenkomsten besproken. Er waren rond de 150 deelnemers. Omdat er meer aanmeldingen waren, organiseren we nog een vierde bijeenkomst op 21 januari. We streven ernaar dat zoveel mogelijk zorgorganisaties in 2020 een CO2-routekaart opstellen voor de verduurzaming van het zorgvastgoed. Met zo’n routekaart stippelt de organisatie de weg uit (in lijn met het overheidsbeleid) naar de streefwaarde van 49% CO2-reductie in 2030 en van 95% CO2-reductie in 2050.

 2. Jaarlijks vindt in Stadion Galgenwaard in Utrecht de banenmarkt Scoor je talent plaats. Ook dit jaar ontmoeten honderden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en veertig werkgevers elkaar hier. Voorafgaand aan dit evenement organiseerde Utrechtzorg samen met Werkgeversservicepunt Utrecht, ActiZ en VGN een speciale meet-up: Alle talenten benutten voor de zorg.

 3. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) eist voor de lage WW-premie een schriftelijk arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Minister Koolmees geeft werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om ervoor te zorgen dat er een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig is.

  verwerkersovereenkomst
 4. Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Governancecode Zorg. In dat kader heeft de BoZ in de loop van 2017 de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak om adviezen te geven aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg. In oktober 2019 heeft de IAC een eerste advies uitgebracht aan de BoZ in de vorm van een rapport met de titel: Good Governance: een gezamenlijke opgave.

 5. Feestdagen 2020

  Nieuws

  Welke feestdagen vallen in 2020 op doordeweekse dagen? Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in de gehandicaptenzorg in elk geval recht? Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie nog niet wordt toegepast?

  versierde bomen