Nieuws

Actueel
 1. Hoe biedt u als zorgorganisatie een brandveilige omgeving aan cliënten en patiënten? Op woensdag 25 september 2019 van 12:00 tot 13:00 uur leert u daar alles over tijdens het webinar over risicogestuurde brandveiligheid van programma De Zorg Brandveilig.

  Brandblussers, brandveiligheid
 2. Uit de analyse van de begrotingen 2020 van de verschillende relevante departementen, blijkt dat  voor veel vraagstukken in de gehandicaptenzorg weinig nieuws te melden is. De Prinsjesdagstukken bevatten vooral een neerslag van eerder gestart of aangekondigd beleid. De VGN vindt het daarnaast een gemiste kans dat de gehandicaptenzorg zo weinig aandacht krijgt in het beleid.

 3. Dit najaar komen medewerkers van Ipse de Bruggen in actie om zelf nieuwe collega’s te werven. Zij doen dit via posters en flyers die zij in hun eigen omgeving op drukbezochte plekken verspreiden. Zoals het winkelcentrum of op de manage. Zelfs op voertuigen als een helikopter en een tractor zijn de uitingen te vinden. De medewerkers hopen zo mensen te interesseren in een carrière bij de zorgorganisatie.

 4. De gehandicaptenzorg heeft een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend. In de nacht van 17 op 18 september kwamen de onderhandelingsdelegaties tot overeenstemming over een CAO met een looptijd van 2,5 jaar (1 april 2019 – 1 oktober 2021).

 5. Op woensdag 11 september verzorgde de VGN in samenwerking met het Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden twee reflectiesessie over Werken en Inkomen & Schulden die voortkomen uit het Leerprogramma LVB. Een twintigtal professionals en ervaringsdeskundigen kwamen in Utrecht bijeen om aan de hand van casuïstiek van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te ontrafelen in welke systeem ze in de praktijk vastlopen. 

 6. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil minder administratieve lasten en meer mogelijkheden om te investeren in zorgmedewerkers. Boris van der Ham, voorzitter VGN: “Daar is actie van Minister De Jonge voor nodig, maar we vinden in de Prinsjesdagstukken onvoldoende actiebereidheid terug.”

 7. De NZa is een uitvraag gestart naar vervoerskosten bij alle aanbieders van gehandicaptenzorg. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de prestaties voor vervoer naar en van dagbesteding/dagbehandeling in de gehandicaptenzorg gewijzigd. De tarieven 2019 zijn gebaseerd op de data van een kleine groep zorgaanbieders. Om de tarieven en de prestatiestructuur voor vervoer verder te verbeteren heeft de NZa de kostengegevens van een veel grotere groep zorgaanbieders nodig. Aanbieders hebben tot 31 oktober de tijd om die gegevens aan te leveren.

  tarievenvervoer
 8. Als je in de zorg werkt, heb je met veel wetten en regels te maken. Deze juridische kaders zijn er als hulp en bescherming voor jou als professional maar ook voor cliënten. In jouw werk als begeleider heb je hier elke dag mee te maken. Maar wat mag je nou wel en wat niet? Weet jij wat de juridische kaders zijn en wat doe je als je twijfelt over wat het juiste is om te doen?