Nieuws

Actueel
 1. 1 Januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de recente ontwikkelingen. In het bijzonder wijzen wij op het uitkomen van de Handreiking 'Wzd voor zorgaanbieders' en het grafisch weergegeven stappenplan. Ook zullen er dit jaar nog twee ledenbijeenkomsten plaatsvinden.

  wzd
 2. Met een gezamenlijk ondertekend manifest luiden de VGN en Ieder(in) de noodklok over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben. Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren deze mensen als patiënt op te nemen.

  huisarts meet bloeddruk mannelijke patient
 3. In oktober 2018 ondertekenden 132 partijen de Green Deal Duurzame Zorg, waaronder de VGN. We maakten afspraken over het terugdringen van CO2-uitstoot, het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie), het verminderen van medicijnresten in het afvalwater en het bevorderen van een gezond makende leefomgeving bij zorginstellingen. In deze Nieuwsbrief van september laat VWS zien wat er zoal gebeurd is in de afgelopen tijd en wat er verder speelt.

  duurzaam
 4. Extra hulp tegen Brexit-moeheid

  Nieuws

  De Rijksoverheid lanceert vanaf vandaag nieuwe tools waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op de Brexit kunnen voorbereiden. Doel is om ondernemers te wijzen op mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding of nog eens kritisch te laten kijken of ze Brexit-proof zijn.

  Illustratie van Engeland die uit de Europese Unie stapt.
 5. In september 2019 heeft de VGN opnieuw een factsheet laten maken met financiële gegevens van de sector, gerelateerd aan vastgoed. We krijgen regelmatig de vraag naar een kort en bondig en actueel overzicht van cijfers van de sector. Deze nieuwe factsheet laat zien dat de omzet van de instellingen die alleen (of voornamelijk) gehandicaptenzorg leveren, in 2018 zo’n € 8,6 miljard bedroeg met een positief saldo eind 2018 van zo’n € 153 miljoen (1,8%). We schatten in dat het vastgoedresultaat over 2018 op ca. 2-3% van de omzet ligt (dus rond de € 200 miljoen).

  abonnementstariefwmo
 6. AVG-poliklinieken onderzocht

  Nieuws

  In opdracht van VWS heeft Significant Public in samenwerking met de NVAVG, de VGN, ZN en de LHV een inventarisatie uitgevoerd naar de AVG-poliklinieken. Het had als doel meer inzicht te krijgen in het functioneren van deze poli’s en om meer bekendheid te geven aan deze poliklinische zorg. Dat is van belang met het oog op de overgang van geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (GZSP) naar de Zorgverzekeringswet.

 7. Op 23 september 2019 organiseerde de VGN de vierde bijeenkomst van het platform duurzaamheid. Er waren zo’n 40 deelnemers. De VGN besprak de aanpak vanuit de brancheorganisatie. Abrona hield samen met ‘Onze zorg is opgewekt’ een inspirerend verhaal over bewustwording. Het RIVM ging in op pijler 4 van de Green Deal: de gezond makende leefomgeving.

  energie
 8. Op 24 september (2019) organiseerde de VGN een bijeenkomst rond de vraag ‘hoe onderzoek en diagnostiek van visuele stoornissen bij cliënten met verstandelijke beperkingen te verbeteren’. Vertegenwoordigers van VIVIS en VG-zorgaanbieders waren hiervoor uitgenodigd. Na een inventarisatie van de vraagstukken (zie de bijgevoegde powerpoints), verkenden de deelnemers met elkaar oplossingsrichtingen.