Nieuws

Actueel
 1. Samen met TNO is het ministerie van VWS gestart om invulling te geven aan het locatieregister. Het betreft hier een tijdelijke voorziening voor de duur van ongeveer een jaar. In de loop van 2020 zal CIBG een permanente voorziening binnen hun bestaande omgeving realiseren. Het register komt medio november 2019 beschikbaar voor het vastleggen van nieuwe zorglocaties onder de Wzd en Wvggz per 1 januari 2020.

  locatieregister WZD
 2. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van knelpunten die de NZa ontvangt van partijen uit het veld, doet de NZa onderzoek. In overleg met de zorgbranches, CIZ, het Zorginstituut Nederland en ZN bekijkt de NZa of het knelpunt kan worden opgelost en op welke wijze. Doel is het permanent verbeteren van de bekostiging. Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Dan vragen wij u die door middel van het bijgevoegde signaleringsformulier aan ons te melden.

 3. De Zorgdialoog App is vernieuwd

  Nieuws

  De Zorgdialoog App is vernieuwd. De app heeft een nieuw jasje gekregen en is nu, heel overzichtelijk, opgebouwd aan de hand van thema’s. Zo kun je simpel en snel jouw kennis over werken in de gehandicaptensector vergroten. Omgaan met verward gedrag is het eerste thema waarmee je in de nieuwe app aan de slag kunt.

  Vernieuwde Zorgdialoog App
 4. Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders. In bijgevoegd factsheet voor zorgaanbieders vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.

  Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben momenteel te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. Zoals voor de Wlz, Wmo of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moeten daardoor duizenden euro’s per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

 5. De ministeries van VWS en SZW bieden een ontwikkelprogramma aan voor ervaren managers binnen het sociaal domein: Trading Places. De deelnemers aan dit programma ruilen voor vijf maanden van functie met een manager bij een andere organisatie. Daarmee krijgen zij de kans kun perspectief te verbreden en hun managementvaardigheden te vergroten.

  Ontwikkel jezelf, een ander kan dat niet doen
 6. (H)erken jij dementie

  Nieuws

  De nieuwe campagne '(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking' werd gepresenteerd op de landelijke dementietafel, op 2 oktober 2019 bij de VGN in Utrecht. Op deze bijeenkomst werd volop kennis uitgewisseld door vertegenwoordigers van alle regionale dementietafels, de Alzheimercafé's van de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij gaan de campagne in het hele land onder de aandacht brengen.

  Campagnebanner met initiatiefnemer Dickie van der Kaa van Kansplus
 7. Begeleiders van mensen met ernstige meervoudige en verstandelijke beperkingen (EMB) hebben niet genoeg tijd om hun werk goed te doen. Ook vinden zij zelf dat zij te weinig kennis hebben over de doelgroep. Dit blijkt uit een onderzoek van het Expertisecentrum EMB.

  Jongen in rolstoel wordt geholpen door een begeleider