Nieuws

Actueel
 1. Het gaat niet goed met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag Handicap in haar schaduwrapportage ten behoeve van het VN-comité in Genève. De schaduwrapportage wordt gepresenteerd op dinsdag 3 december (Wereld Gehandicaptendag) tijdens de netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk in Utrecht, waar ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen rondom het VN-verdrag Handicap.

  werkplaatsvoorverstandelijkebeperking
 2. Het is een regenachtige donderdagmiddag. Bij Cello in Rosmalen zit een groep van 30 mensen te luisteren naar een voordracht. Het lijkt een gewone werkbijeenkomst, toch is het minder alledaags dan het eruit ziet….

  In de zaal zitten zedenrechercheurs van de drie zuidelijke zedenteams in Nederland zij aan zij met seksuologen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en managers van onder andere Cello, Kentalis, Kempenheaghe, Koraal, Prisma en Lunetzorg. Woorden als schennis, kinderporno, taxatiegesprekken, piemels, forensisch medisch onderzoek, verkrachting, disclosuregetuige en studioverhoor vallen regelmatig.

  politie
 3. Ook Niels heeft een huisarts nodig

  Nieuws

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling verblijven wordt het steeds moeilijker om een huisarts te vinden. ‘Ik vind dat een aantasting van het burgerschap’, zegt Marian Denekamp, moeder van een 16-jarige jongen met een ernstige verstandelijke beperking. Haar zoon Niels is niet de enige, blijkt uit het decembernummer van Markant.

  Marian Denekamp met haar zoon Niels: 'Ik vind het aan aantasting van het burgerschap'
 4. Het kabinet schaft de BPM-teruggave voor het taxi- en zorgvervoer per 2020 af. Deze maatregel leidt voor de gehandicaptenzorg tot hogere kosten voor vervoer naar bijvoorbeeld dagbesteding. De VGN heeft de NZa gevraagd om aanbieders hiervoor via hogere tarieven in de Wlz te compenseren en vraagt de VNG de noodzaak tot verhoging van het vervoerstarief in het sociaal domein onder de aandacht te brengen van gemeenten.

  taxivervoer
 5. Hieronder vindt u de uitgewerkte leereenheden voor begeleider gehandicaptenzorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en verpleegkundige. Dit zijn nog concepten die worden gemonitord en ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers worden bijgesteld. De sociale partners wordt gevraagd de bijgestelde versies vast te stellen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal plaatsvinden. In overleg met de samenwerkingspartners worden afspraken gemaakt hoe de leereenheden in de toekomst worden onderhouden.

 6. Duurzaam de feestdagen door?

  Nieuws

  Het Programma Green Deal Duurzame Zorg van VWS geeft periodiek de Nieuwsbrief Duurzame Zorg uit. De editie van december staat in het kader van de feestdagen. De redactie deelt graag goede voorbeelden van zorgorganisaties die duurzaam de Kerstdagen en Oud en Nieuw door willen gaan.

  feest
 7. Gemeenten kunnen weer deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december 2019 tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen. Inmiddels doen 27 gemeenten al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Zij kregen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, gaat de tweede ronde nu van start.

  aardgasvrijer