Nieuws

Actueel
 1. Hoge winsten bij VGN-leden?

  Nieuws

  Via het televisieprogramma Pointer van KRO/NCRV kwam op woensdagavond 26 september in het nieuws dat 85 zorginstellingen gemiddeld meer dan 10% winst hebben gemaakt over de jaren 2017 en 2018. Daarbij zijn 22 instellingen die gehandicaptenzorg leveren. Minister de Jonge heeft inmiddels gereageerd op dit bericht: “Ik zou zeggen dat een winstpercentage bestaand uit dubbele cijfers niet moet kunnen. Incidenteel misschien, maar over meerdere jaren is dit onmogelijk”.

 2. Het schrappen van de subsidieregeling Praktijkleren leek dichterbij dan ooit. Met deze reden startte SEO in samenwerking met VNO-NCW en twintig branches, waaronder de gehandicaptenzorg, een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het praktijkleren. Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat alle partijen profiteren van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): werkgevers, studenten en de overheid. Het kabinet verlengt de subsidieregeling Praktijkleren tot 2022.

  subsidieregeling praktijkleren verlengd
 3. Afgelopen donderdag 19 september jl. vond de vierde uitreiking plaats van het Ei van Columbus. Cordaan reikt jaarlijks het Ei uit aan het Amsterdamse bedrijf dat nét dat stapje extra zet in werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit jaar ging de prijs naar cateraar ‘Catering van het Land’. De jury was van oordeel dat dit bedrijf zich met hart en ziel inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 4. In drie eerdere artikelen informeerden we u over de naderende Brexit en de mogelijke gevolgen voor zorgorganisaties. Ook kwamen eventuele voorzorgsmaatregelen (voor zover mogelijk) aan de orde. In dit vierde artikel informeren we u over de meest recente voorlichting van de ministeries van VWS en Buitenlands Zaken, onlangs in een bijeenkomst op 19 september.

  nodealbrexit
 5. Op 19 september vond de slotbijeenkomst plaats van het leernetwerk EMB in het Vizier. Reden voor de bijeenkomst is het einde van dit project wat de afgelopen 2 jaar (als onderdeel van Gewoon Bijzonder) is opgezet en uitgevoerd. Het traject heeft bruikbare resultaten opgeleverd met als doel: een goede kwaliteit van bestaan voor mensen met EMB. Eigenlijk was het geen slotbijeenkomst, maar een nieuwe start: de opgebrachte kennisproducten verspreiden. Daarvoor gaan de deelnemers de komende maanden promotiefilmpjes maken.

 6. Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) doet een Precall voor evaluatie en inventarisatie van behoeften voor zorg aan de LVB-populatie in de forensische zorgverlening. Het project dat voorkomt uit deze call dient in samenspraak met de zorgaanbieders in GGZ en VGN, en met de relevante kenniscentra en wetenschappers op het gebied van de (forensische) LVB tot stand te komen. Deadline is 14 oktober a.s.
   

  kwaliteitforensischezorg
 7. Donderdag 19 september is de samenwerking tussen de stichtingen Ipse de Bruggen en Leer Zelf Online officieel gemaakt. Jaleesa, horecamedewerker bij Ipse de Bruggen, zette samen met Jan van Hoek van Ipse de Bruggen en Jacques de Wit van Leer Zelf Online haar handtekening onder een aantal innovatieve projecten die zij gaan uitvoeren.

 8. De Brancheorganisaties Zorg BoZ wil samen met verpleegkundigen doorgaan met de invoering van functiedifferentiatie en daarbij zonodig nieuwe wegen inslaan. De toekomstige uitdagingen in de zorg vragen hierom. Dit is de boodschap die Jacobine Geel, voorzitter van de BoZ - het samenwerkingverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN - heeft meegegeven aan Alexander Rinnooy Kan. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voert Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen.