Nieuws

Actueel
 1. Ruim een derde van de gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking. Hoe kunnen we dit aantal verminderen én recidive voorkomen? In het programma ‘Dit is de dag’ en ‘Nieuwlicht’ ging presentator Tijs van de Brink hierover in gesprek met strafrechtadvocaat Natacha Harlequin, de Rotterdamse wethouder Sven de Langen en Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Deze media-aandacht is een uitgelezen kans om nog eens te verduidelijken dat mensen met een licht verstandelijke beperking meer en sneller hulp nodig hebben.

  Siem wordt geïnterviewd door de EO
 2. HKH Prinses Margriet bracht op 10 oktober, ‘World Sight day 2019’, een geslaagd werkbezoek aan locatie Ermelo van ’s Heeren Loo. Ze wilde zo aandacht vragen voor vermindering van de vermijdbare blindheid en slechtziendheid onder Nederlanders met een verstandelijke beperking. VISION 2020 Netherlands, ’s Heeren Loo, Bartiméus en Tergooi toonden haar de initiatieven waarmee zij hieraan bijdragen.

  Prinses Margriet met alle deelnemers aan het werkbezoek op World Sight day
 3. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) tijdens het congres van de Green Deal Duurzame Zorg gelanceerd. Het EVZ heeft in eerste instantie als doel om zorgorganisaties te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave om daarmee bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. Onderzoeksinstituut TNO voert samen met Stichting Stimular het programma van het EVZ uit door het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw.

  gebouw met begroeien en tuinen op het dak
 4. Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II over functiedifferentiatie van verpleegkundigen intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is.

  Verpleegkundige in de GHZ
 5. Sinds afgelopen donderdag was het uitgebreid in het nieuws. Er worden verschillende soorten vleeswaren uit winkels gehaald, omdat de gevaarlijke listeria-bacterie erin kan zitten. Een besmetting met deze bacterie kan ernstige gevolgen hebben. Kwetsbare groepen als zwangeren, baby’s, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen meer risico bij een besmetting.

  Buikpijn door infectie
 6. De oproep die de VGN en Ieder(in) hebben gedaan aan de ministers De Jonge en Bruins om zich uit te spreken over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking, heeft geleid tot reacties van verschillende partijen en publiciteit in diverse media. Daarnaast heeft Kamerlid Evert-Jan Slootweg (CDA) kamervragen gesteld.

  Huisartsenbezoek
 7. De Telegraaf opende op 7 oktober met een artikel waarin wordt verondersteld dat incidenten bij de locatie Boschoord van Trajectum bewust ‘klein worden gehouden’, om sancties van de DJI te vermijden. Personeel meldt anoniem dat de werkdruk te hoog is en dat de veiligheid op de werkvloer onder druk staat. In een reactie meldt Trajectum ontsteld te zijn over het beeld dat in de krant wordt geschetst. De organisatie herkent zich maar in een deel van het artikel. “De werkdruk loopt inderdaad soms hoog op. Maar we trekken nieuwe medewerkers aan en gaan onverminderd door met de invoering van extra veiligheidsmaatregelen.”

  Locatie Boschoord van Trajectum
 8. Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep wordt gekeken naar aspecten van de fysieke leefomgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking.