Nieuws

Actueel
 1. De gehandicaptenzorg wil zij-instromers uit andere sectoren en beroepsgroepen aantrekken om het personeelstekort op te vangen. Het is niet voor iedere cliëntgroep even gemakkelijk om de juiste mensen te vinden. Voor sommige doelgroepen worden vacatures moeilijker vervuld, terwijl de nood soms hoog is.

 2. Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 organiseert Amerpoort op 9 november de allereerste landelijke Special Media Awards. Een prijsuitreiking voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Met presentatrice Tess Milne en mediamakers zoals ervaringsdeskundige Sander Pat in de vakjury gaat dit een onvergetelijk feestje worden. Amerpoort geeft sinds twee jaar mediawijsheid de volle aandacht en wil met dit evenement op een positieve manier bijdragen aan een leuk online leven.

 3. Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. Met ingang van de eerste week van september kunnen instellingen een aanvraag indienen voor deze regeling. In totaal is er 90 miljoen euro subsidie beschikbaar. 

  digitalegegevensuitwisseling
 4. Van werkdruk naar werkplezier

  Nieuws

  Werken in de gehandicaptenzorg is mooi. Veel medewerkers ervaren echter wel een (te) hoge werkdruk. Door hierover de dialoog met de medewerkers aan te gaan kunnen zorgorganisaties het organisatieklimaat versterken, neemt het werkplezier toe en worden medewerkers minder snel overbelast. Maar hoe pak je dit aan?

  werkdruk
 5. Vanuit het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) Gewoon Bijzonder is een Minimale Dataset Gehandicaptenzorg (MDS) geïnitieerd om te komen tot standaardisatie van gegevens over cliëntkenmerken voor onderzoek en praktijk. De toepassing van de MDS in de praktijk blijkt echter op dit moment voor een extra belasting van professionals te zorgen. Met het oog op een verkenning van alternatieven voert bureau Significant op verzoek van de VGN en met financiering vanuit NPG Gewoon Bijzonder/ZonMw een quick scan uit naar het huidige datagebruik in de klinische praktijk bij gehandicaptenzorgaanbieders. 

  table met data en papieren met pen
 6. Werk je in de jeugdhulp,. ben je enthousiast over je vak en laat je dat ook graag zien en horen? Dan is de leergang Ambassadeur Jeugd, van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO, echt iets voor jou. Tijdens de leergang ontwikkel je je tot een ambassadeur die kansen ziet en benut om het jeugddomein op de kaart te zetten.

  ambassadeursjeugddomein
 7. Eind september en begin oktober worden zeven regiobijeenkomsten georganiseerd door VWS, VNG, CAK en Ketenbureau i-Sociaal Domein. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt voor zorgaanbieders en gemeenten een informatiesessie georganiseerd over actuele onderwerpen in de administratieve keten zoals abonnementstarief Wmo en standaard administratieprotocollen. Daarnaast is er een verdiepingssessie reductie administratieve lasten in het i-Sociaal Domein. 
  De regiobijeenkomsten beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) en duren tot 14.00 uur.Het online programma is te vinden op de website van VNG Congressen en hier kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten.

  administratievelastenverlichtingsociaaldomein
 8. De initiatiefnemers van ‘Wij willen gezien worden’ hebben tijdens een informeel overleg de VGN een toelichting gegeven op het doel van hun actie. De VGN maakte van die gelegenheid gebruik door haar sympathie voor de actie uit te spreken en er is verkend in hoeverre de agenda’s van beide partijen overstemmen.

  wijwillengezienworden