Nieuws

Actueel
 1. De CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 kan worden uitgevoerd, nu de achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft vandaag ingestemd met de CAO. De achterbannen van de werknemersorganisaties hebben al eerder ingestemd met de CAO.

  CAO akkoord
 2. Op 30 oktober is een algemeen overleg in de Kamer waar het interdepartementale beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op de agenda staat. In aanloop naar dit debat heeft de VGN samen met Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) een brief gestuurd om te pleiten voor extra investeringen om knelpunten voor jongeren op te lossen.

  LVB
 3. Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft op maandag 28 oktober een werkbezoek gebracht aan Abrona - Nudoen! in Woerden. Hij werd - samen met beleidsmedewerkers van de GroenLinksfractie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) - ontvangen op diverse werklocaties in Woerden. Het bezoek maakte kennis met medewerkers (die werken in de dagbesteding of (betaald) werk onder begeleiding van Abrona.

  Op werkbezoek bij Abrona
 4. Waarom zien en horen we zo weinig mensen met een beperking op de Nederlandse televisie en radio? En wanneer worden zij eens uitgenodigd in een programma om over iets anders dan hun handicap te praten? Zelden. Er zijn zoveel interessante mensen die méér zijn dan hun handicap. Daarom wil Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink met zijn ‘Koffer van Rick’ aandacht vragen voor mensen met een bijzonder talent en toevallig ook nog een beperking.

  Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink met kofferte
 5. Het moet voor mensen met een beperking veiliger en makkelijk worden om de overstap te maken naar een (betaalde) baan. Daarom heeft het ministerie van SZW het project Simpel Switchen de participatieketen ingericht. In deze brochure worden een zestal inspirerende voorbeelden beschreven van gemeenten/regio’s die aan de slag zijn gegaan met de overgang van dagbesteding naar werk. Op welke manier ondersteunen gemeenten, werkgevers, zorgorganisaties en andere partijen hierbij? Het gaat om informatie uit de praktijk waarmee gemeenten en andere instanties worden geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan.

  Een medewerker met een beperking
 6. Op 1 juli 2020 zou artikel 15a lid 2 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking treden. In dit artikel is geregeld dat de gespecificeerde toestemming van de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger vereist is voordat elektronische gegevensuitwisseling mag plaatsvinden via een elektronisch uitwisselingssysteem. In een recente Kamerbrief heeft minister Bruins de Tweede Kamer laten weten dat het invoeren van gespecificeerde toestemming op 1 juli 2020 niet haalbaar is. In de eerste helft van 2020 zal minister Bruins een voorstel aan de Tweede Kamer sturen voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming. Dit betekent dat het huidige artikel 15a lid 2 Wabvpz op 1 juli 2020 niet in werking zal treden. In de bijlage bij dit artikel vindt u de betreffende Kamerbrief.

  Toestemming geven
 7. Terugblik congres Duurzame Zorg

  Nieuws

  Op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10 oktober, vond dit jaar het congres Duurzame Zorg plaats. Tijdens het congres kwamen verschillende organisaties bijeen, waaronder de VGN, die zijn aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg om te praten over het verduurzamen van de zorg. De dag stond in het teken van kennis delen, verbinden en inspiratie op doen.

  Congres Duurzame Zorg