Nieuws

Actueel
 1. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft voor de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening regels vastgesteld, inclusief de daarbij behorende overgangsbepaling.

 2. Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders. In bijgevoegd overzicht vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.

  Factsheet abonnemenstarief Wmo 2020
 3. Minister de Jonge heeft op 18 oktober bekendgemaakt dat het contracteerkader Wlz 2019 structureel met €190 miljoen wordt verhoogd. Daarnaast wordt incidenteel nog €60 miljoen beschikbaar gesteld om ruimte in het systeem te creëren, zodat toegankelijkheid voor de zorg voor burgers wordt geborgd. Hiermee kan alle zorg die voor dit jaar wordt geprognosticeerd toch worden betaald. De ophoging is gebaseerd op een addendum op het augustusadvies van de NZa. De zorgkantoren hadden al eerder aangegeven dat zij een groot tekort verwachtten.

  Geld
 4. De verstrekking van hulpmiddelen aan cliënten met een Wlz indicatie is ingewikkeld geregeld. Er lopen verschillende trajecten om dit te vereenvoudigen. Hieronder geven we een overzicht van wijzigingen per 1 januari 2020 en de onderzoeken en acties die er rond hulpmiddelen gaande zijn. Ook besteden we aandacht aan de nieuwe Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen.

 5. Ruim een derde van de gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking. Hoe kunnen we dit aantal verminderen én recidive voorkomen? In het programma ‘Dit is de dag’ en ‘Nieuwlicht’ ging presentator Tijs van de Brink hierover in gesprek met strafrechtadvocaat Natacha Harlequin, de Rotterdamse wethouder Sven de Langen en Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Deze media-aandacht is een uitgelezen kans om nog eens te verduidelijken dat mensen met een licht verstandelijke beperking meer en sneller hulp nodig hebben.

  Siem wordt geïnterviewd door de EO
 6. HKH Prinses Margriet bracht op 10 oktober, ‘World Sight day 2019’, een geslaagd werkbezoek aan locatie Ermelo van ’s Heeren Loo. Ze wilde zo aandacht vragen voor vermindering van de vermijdbare blindheid en slechtziendheid onder Nederlanders met een verstandelijke beperking. VISION 2020 Netherlands, ’s Heeren Loo, Bartiméus en Tergooi toonden haar de initiatieven waarmee zij hieraan bijdragen.

  Prinses Margriet met alle deelnemers aan het werkbezoek op World Sight day
 7. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) tijdens het congres van de Green Deal Duurzame Zorg gelanceerd. Het EVZ heeft in eerste instantie als doel om zorgorganisaties te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave om daarmee bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. Onderzoeksinstituut TNO voert samen met Stichting Stimular het programma van het EVZ uit door het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw.

  gebouw met begroeien en tuinen op het dak
 8. Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II over functiedifferentiatie van verpleegkundigen intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is.

  Verpleegkundige in de GHZ