Nieuws

Actueel
 1. De Wet zorg en dwang (Wzd) bepaalt dat zorgaanbieders gegevens over onvrijwillige zorgverlening aan de IGJ moeten verstrekken, evenals een analyse van deze gegevens. In de Regeling zorg en dwang (Rzd) wordt opgenomen welke gegevens verstrekt moeten worden, hoe dit moet gebeuren, hoe vaak dit moet gebeuren en aan welke eisen de analyse moet voldoen. In de Rzd wordt ook geregeld welke zorg­verleners de rol van zorgverantwoordelijke zoals genoemd in de Wzd kunnen vervullen. Van deze Rzd is een conceptversie gepubliceerd en het ministerie biedt de mogelijkheid hierop te reageren. De minister van VWS zal deze reacties betrekken bij zijn besluit over de definitieve tekst van de Rzd. Graag ontvangen wij uw reactie op conceptversie Rzd.

  regelingzorgendwang
 2. Professor Ad van Gennep, die vorige week overleed, had een grote rol in de manier waarop we in Nederland vorm geven aan de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Hij initieerde veel decentralisaties en liet ons nadenken over ‘paradigma's’. Sabina Kef schetst zijn betekenis.

  .
 3. De Ds Visscherprijs beloont met een geldbedrag van € 20.000 iedere twee jaar het beste proefschrift op het terrein van de gehandicaptenzorg. Op 26 maart 2020 zal voor de dertiende keer de Ds. Visscherprijs worden uitgereikt. Tot 1 november 2019 kunnen hiervoor proefschriften worden aangemeld die na 1 november 2017 zijn verschenen. 

  visscherprijs
 4. Vanuit het programma Duurzame Zorg werkt de VGN met de brancheorganisaties van Care en Cure samen met het ministerie van VWS aan de verduurzaming van de zorgorganisaties. De bijgevoegde derde nieuwsbrief vanuit VWS geeft u in korte overzichten informatie over de actuele ontwikkelingen betreffende de Green Deal Duurzame Zorg en de vier pijlers daarbinnen.

  Green deal logo
 5. Het beroepsonderwijs beter laten aansluiten bij de wensen en leerbehoeften van alle huidige medewerkers in de gehandicaptenzorg en de VVT - zo’n 600.000 - en van de vele nieuwe instromers. Dat is de uitdaging die de VGN met andere partijen gezamenlijk heeft opgepakt. De huidige opleidingen zijn vooral gericht op jongeren. Volwassenen brengen andere vaardigheden, competenties en ervaringen mee en stellen andere eisen aan het onderwijs. Via leereenheden zorgen we voor maatwerk, flexibiliteit en landelijke erkenning van het beroepsonderwijs voor volwassenen. Want voldoende vakbekwame medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, is van doorslaggevend belang om de komende jaren de continuïteit en de kwaliteit van zorg en welzijn te waarborgen.

 6. Rupsje Nooitgenoeg

  Nieuws

  Als flex-medewerker in de gehandicaptenzorg ben ik geen vast onderdeel van een team. Maar door op bepaalde plekken vaak teruggevraagd te worden leer ik het personeel en met name de cliënten goed kennen, en zij mij. En dat is fijn. Stel je voor dat je als bewoner in een instelling wekelijks, soms dagelijks, wéér een nieuw gezicht voorgeschoteld krijgt. Om gek van te worden lijkt me. Maar ik ben die krullenkop die ze zo langzamerhand goed kennen, een vertrouwd gezicht.

  foto
 7. Op maandag 23 september 2019 vindt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 7de keer de Meet Up van het Informatieberaad Zorg plaats. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Gezonde data’. Vanaf vandaag kun je je aanmelden via de volgende link: www.aanmelder.nl/meetupgezondedata.

 8. Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een jong en dynamisch vak. Volop in ontwikkeling! En er is behoefte aan meer AVG's. Voor artsen is de sollicitatieprocedure opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten van start gegaan. Deze brengen we graag onder de aandacht.