Nieuws

Actueel
 1. De huidige richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komt uit 2009. Sinds die tijd weten we meer over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn op dit moment evidence-based herzien door de werkgroep Richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgaanbieders kunnen vanuit de prakrijk bijdragen door de knelpuntenenquête in te vullen.

 2. Professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen tegenover hun cliënten. De Leidraad Veilige Zorgrelatie is geactualiseerd en sluit goed aan bij recente wet- en regelgeving. de leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie voor een veilige relatie voor cliënten. Ook biedt het handvatten voor bewustwording, preventie en interventie worden geboden.

  leidraadveiligezorgrelatie
 3. Sinds het begin van Gewoon Bijzonder wordt de minimale dataset (MDS) door ZonMw ingezet in wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het programma wordt uitgevoerd. Daarmee hopen we onder andere het gebruik van bestaande onderzoeksgegevens te stimuleren. Een van de voordelen van hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn, is dat onderzoekers voor het verzamelen van gegevens minder een beroep hoeven te doen op cliënten of hun naasten.

 4. Ben jij een zorgprofessional en heb je een duurzaam idee of een al gerealiseerd initiatief? Geef je dan nu op voor de verkiezing van De Duurzame Zorgprofessional 2019! De verkiezing staat volledig in het teken van het verduurzamen van de zorgsector. Tijdens deze verkiezing gaat niet alleen de zorgprofessional met het beste al uitgevoerde initiatief er met de winst vandoor, maar ook het talent met het beste duurzame idee.

  verduurzaamvandezorg
 5. De zorginstelling Abrona leidt haar eigen cliënten op tot ‘woonhulp’ voor onder meer verzorgingshuis Weddesteyn in Woerden.Tijdens deze brancheopleiding, het vervolg op praktijkonderwijs, leren cliënten hoe zij ondersteuning kunnen bieden bij het huishouden, vrijetijdsbesteding en wonen van ouderen of mensen met een beperking. NUdoen! is een erkend leer-werkbedrijf en bevoegd om deze opleiding aan te bieden. Daarbij wordt samengewerkt me het praktijkonderwijs Futura College en het zorgcentrum Careyn Weddesteyn.

  woonhulp
 6. Drie organisaties in de gehandicaptenzorg ontwikkelen samen met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een nieuwe vorm van ondersteuning, Pro genaamd. Deze richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking die vanwege agressief gedrag een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en anderen. In het augustusnummer van Markant verschijnt een reportage over één van de zes locaties waar zij verblijven.

 7. Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. In september 2019 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport acht informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers.

  wzd