Nieuws

Actueel
 1. Door de tekorten op de arbeidsmarkt loopt de werkdruk voor medewerkers verder op. Medewerkers ervaren dat ze te weinig tijd hebben voor de kern van hun werk: het bieden van de goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Daarom zijn de ondernemingsraden van de zorgorganisaties Dichterbij en Daelzicht samen het initiatief “Wijwillengezienworden” gestart. Hun petitie is intussen door ruim 61.000 medewerkers ondertekend. Een helder signaal dat de grenzen zijn bereikt. Wijwillengezienworden is gecharmeerd van de radicale vernieuwing zoals die eerder werd uitgevoerd bij de verpleeghuiszorg. Deze radicale vernieuwing sluit aan bij de knelpunten zoals benoemd in het manifest. De VGN en VWS herkennen en erkennen de knelpunten uit hun manifest en zijn in gesprek met de initiatiefnemers. Wijwillengezienworden vraagt nadrukkelijk aandacht voor een integrale samenwerking van alle betrokken partijen.

 2. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet roept veel vragen op bij zorgaanbieders, cliënten en hun verwanten. De VGN heeft samen met KansPlus en Ieder(in), in samenwerking met het ministerie van VWS, antwoord gegeven op veel gestelde vragen (FAQ) van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg over de nieuwe donorwet. Een belangrijk onderwerp dat in de FAQ wordt besproken is de wilsonbekwaamheid van cliënten ten aanzien van donorregistratie. In de bijlage onderaan dit artikel vindt u de FAQ. Daarnaast organiseert de VGN op dinsdag 4 februari een bijeenkomst over de nieuwe donorwet en de ethische aspecten en dilemma's die daarbij spelen.

  donor
 3. De ministers Hugo de Jonge en Arie Slob hebben een brief naar de kamer gestuurd om de kamerleden te informeren over de voortgang van de maatregelen om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.

  pen schrijft brief
 4. Juridische kennis; zo zit het!

  Nieuws

  De juridisering van de samenleving is gaande. Dat merken we ook in de gehandicaptenzorg. Het heeft invloed op het vak van professionals in de zorg. Zoals voor een begeleider. Als je in de zorg werkt, heb je met veel wetten en regels te maken. En wat mag dan wel en wat mag niet? Speciaal voor iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt is er het dossier juridische kennis op het Kennisplein Gehandicaptensector.

  Juridische kennis zo zit het kennisplein
 5. VGN en Actiz hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet een programma van eisen, het is een beschrijving van de grondbeginselen, de principes voor de werking en het ontwerp van een professionele omgeving. Met het ontwerp willen we zorgprofessionals, zorgorganisaties en softwareontwikkelaars handvatten bieden voor hun gesprek over de ICT-oplossingen die zorgprofessionals daadwerkelijk ondersteunen op de inhoud en op het proces van het leveren van zorg en ondersteuning.

 6. Meer dan een kwart van de werknemers in de zorg combineert zijn baan met mantelzorg. In de praktijk wordt hier echter weinig over gesproken. Dat is een gemiste kans, want aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg kan uitstroom en ziekteverzuim voorkomen.

  groepsfoto met Minister Hugo de Jonge
 7. De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of een werkgever verplicht is mee te werken aan het einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, zodat die werknemer een transitievergoeding kan ontvangen. De Hoge Raad bepaalt dat werkgevers in de regel arbeidsovereenkomsten na twee jaar ziekte niet slapend mogen houden. Zij moeten daarom op verzoek van de werknemer meewerken aan het einde van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke transitievergoeding betalen. Dit kan alleen anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Een uitgebreide toelichting leest u hieronder.

  iemand die ligt te slapen