Nieuws

Actueel
 1. Sinds afgelopen donderdag was het uitgebreid in het nieuws. Er worden verschillende soorten vleeswaren uit winkels gehaald, omdat de gevaarlijke listeria-bacterie erin kan zitten. Een besmetting met deze bacterie kan ernstige gevolgen hebben. Kwetsbare groepen als zwangeren, baby’s, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen meer risico bij een besmetting.

  Buikpijn door infectie
 2. De oproep die de VGN en Ieder(in) hebben gedaan aan de ministers De Jonge en Bruins om zich uit te spreken over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking, heeft geleid tot reacties van verschillende partijen en publiciteit in diverse media. Daarnaast heeft Kamerlid Evert-Jan Slootweg (CDA) kamervragen gesteld.

  Huisartsenbezoek
 3. De Telegraaf opende op 7 oktober met een artikel waarin wordt verondersteld dat incidenten bij de locatie Boschoord van Trajectum bewust ‘klein worden gehouden’, om sancties van de DJI te vermijden. Personeel meldt anoniem dat de werkdruk te hoog is en dat de veiligheid op de werkvloer onder druk staat. In een reactie meldt Trajectum ontsteld te zijn over het beeld dat in de krant wordt geschetst. De organisatie herkent zich maar in een deel van het artikel. “De werkdruk loopt inderdaad soms hoog op. Maar we trekken nieuwe medewerkers aan en gaan onverminderd door met de invoering van extra veiligheidsmaatregelen.”

  Locatie Boschoord van Trajectum
 4. Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep wordt gekeken naar aspecten van de fysieke leefomgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking.

 5. Samen met TNO is het ministerie van VWS gestart om invulling te geven aan het locatieregister. Het betreft hier een tijdelijke voorziening voor de duur van ongeveer een jaar. In de loop van 2020 zal CIBG een permanente voorziening binnen hun bestaande omgeving realiseren. Het register komt medio november 2019 beschikbaar voor het vastleggen van nieuwe zorglocaties onder de Wzd en Wvggz per 1 januari 2020.

  locatieregister WZD
 6. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van knelpunten die de NZa ontvangt van partijen uit het veld, doet de NZa onderzoek. In overleg met de zorgbranches, CIZ, het Zorginstituut Nederland en ZN bekijkt de NZa of het knelpunt kan worden opgelost en op welke wijze. Doel is het permanent verbeteren van de bekostiging. Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Dan vragen wij u die door middel van het bijgevoegde signaleringsformulier aan ons te melden.

 7. De Zorgdialoog App is vernieuwd

  Nieuws

  De Zorgdialoog App is vernieuwd. De app heeft een nieuw jasje gekregen en is nu, heel overzichtelijk, opgebouwd aan de hand van thema’s. Zo kun je simpel en snel jouw kennis over werken in de gehandicaptensector vergroten. Omgaan met verward gedrag is het eerste thema waarmee je in de nieuwe app aan de slag kunt.

  Vernieuwde Zorgdialoog App
 8. Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders. In bijgevoegd factsheet voor zorgaanbieders vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.

  Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben momenteel te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. Zoals voor de Wlz, Wmo of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moeten daardoor duizenden euro’s per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.