Artikelen door Renate Reusch

 1. De NZa voert dit jaar een Wlz-kostenonderzoek uit in de gehandicaptenzorg. De NZa is op zoek naar zorgaanbieders die deel willen nemen aan de pilotfase. Deze pilotfase vindt plaats van 15 mei t/m 31 mei 2023. In de pilotfase test de NZa de uitvraagtemplate in Excel en het proces eromheen, zodat dat later bij de echte uitvraag tussen 29 juni en 15 september 2023 soepel loopt.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 2. Afgelopen week heeft de NZa alle aanbieders die behandelprestaties declareren in de Wlz benaderd met de vraag om inzicht te bieden in de tijdsbesteding van behandelaren. Dit doet de NZa ter voorbereiding op het Wlz-kostenonderzoek waarvoor komende zomer de gegevensuitvraag gepland staat. Biedt uw organisatie behandeling? Dan is ook de inbreng van uw organisatie van belang voor de uiteindelijke uitkomsten van het Wlz-kostenonderzoek GHZ.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 3. De VGN heeft de vaste Kamercommissie van VWS gevraagd om er bij de minister op aan te dringen dat er op korte termijn een bedrag van € 80 miljoen beschikbaar komt, specifiek voor de complexe zorg. Zodat onze leden de meest complexe zorg en ondersteuning voor mensen die dit echt nodig hebben, kunnen voortzetten. Tevens benadrukt de VGN het belang van het KPMG-onderzoek naar het zorgprofiel VG7. Dat dient op korte termijn afgerond te worden zodat de NZa dat kan gebruiken bij het vaststellen van nieuwe, passende tarieven voor VG7 per 2025.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 4. Het jaar 2022 wordt naar verwachting het zogenoemde basisjaar voor het kostenonderzoek dat de NZa momenteel opzet voor de Wlz-prestaties in de gehandicaptenzorg. Met 2023 en 2024 als onderzoeksjaren, is beoogd dat dit kostenonderzoek leidt tot nieuwe Wlz-tarieven per 2025.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 5. De NZa heeft de beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz vastgesteld waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg een compensatie kunnen krijgen voor bovenmatig gestegen (energie)prijzen in 2022. Dit deed de NZa op verzoek van het ministerie van VWS. Het kabinet heeft hiervoor eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
  • Wet- en regelgeving
 6. In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De definitieve versie van de rekentool 2023 is vanaf nu beschikbaar (nadat de voorlopige versie eind 2022 al gepubliceerd was).

  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Passende financiering
 7. In november heeft het kabinet via een Kamerbrief maatregelen aangekondigd om de effecten van bovenmatige stijging van energieprijzen te verzachten. In dit bericht schetsen we de voortgang van deze afspraken en kondigen we aan bovenmatige stijging van (energie)prijzen in 2023 in kaart te brengen als basis voor belangenbehartiging.

  • Passende financiering