Artikelen door Renate Reusch

 1. Op 23 november jl. heeft de NZa op uitnodiging van VGN, de Nederlandse GGZ en Valente een webinar gegeven over het Wlz-kostenonderzoek voor de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Heeft u dit webinar gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Dan kunt u de opname vinden op Youtube.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 2. Eind vorig jaar zijn voor het eerst contractstandaarden jeugd vastgesteld, waar alle gemeenten zich achter schaarden.
  Nu is onder aanvoering van het ketenbureau i-sociaal domein in samenwerking tussen VNG, gemeenten, zorgaanbieders en zorgbranches een verbeterde versie van deze contractstandaarden opgesteld. Zorgaanbieders die jeugdhulp bieden, kunnen deze nieuwe contractstandaarden terugzien in de overeenkomsten die zij met gemeenten sluiten. De ingangsdatum van de nieuwe contractstandaarden is 1 januari 2024. 

  • Jeugd
  • Passende financiering
 3. In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De voorlopige rekentool 2024 is vanaf nu beschikbaar.

  • Passende financiering
 4. Definitieve kaderbrief Wlz 2024

  Nieuws -

  Demissionair minister Helder heeft de definitieve kaderbrief 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft zij aan hoe het budgettair Wlz-kader 2023 wordt bijgesteld en wat er beschikbaar is voor de Wlz in 2024.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 5. Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven van de Jeugdautoriteit beantwoordt vragen van aanbieders en gemeenten over jeugdhulptarieven. Via het Kennis- en Informatiepunt Tarieven stelt de Jeugdautoriteit kennis over de totstandkoming van tarieven beschikbaar en denkt onafhankelijk mee over vraagstukken waar professionals tegenaan kunnen lopen. Dit doet de Jeugdautoriteit aan de hand van kennis en ervaring op het gebied van werkwijzen en oplossingen vanuit de (begeleidende) rol als toezichthouder.

  • Passende financiering
 6. Bij de voorjaarsnota werd bekend dat het kabinet voor de jaren 2023 en 2024 € 40 miljoen per jaar aan extra middelen beschikbaar heeft gemaakt voor de zorg aan VG7-cliënten. De toekenning verloopt via inkoop door zorgkantoren. Zorgkantoren hebben in het inkoopbeleid bekend gemaakt onder welke voorwaarden en op welke wijze aanbieders in aanmerking komen voor deze opslag.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 7. De NZa heeft de periode voor de gegevensuitvraag voor de kostenonderzoeken in de langdurige zorg en de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) met 1 week uitgesteld. Deze periode wijzigt naar donderdag 6 juli t/m vrijdag 22 september 2023.

  • Langdurige zorg
  • Passende financiering
 8. Gemeenten hebben zich eind vorig jaar via zelfbinding verplicht om gebruik te maken van de contractstandaarden Jeugd. De leden van de VNG -alle gemeenten- houden elkaar aan de afgesproken contractstandaarden en spreken elkaar aan, wanneer daarvan wordt afgeweken. Maar dat moet dan eerst gesignaleerd worden. Daarbij kunnen aanbieders helpen.

  • Jeugd