CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:3 Indeling in de functionele schaal

De werkgever bepaalt op grond van de functie-indeling ingevolge artikel 4:1 van de CAO welke functionele salarisschaal voor de werknemer van toepassing is. Het nummer van de functionele salarisschaal correspondeert met het nummer van de functiegroep, waarin de functie van de werknemer is ingedeeld.

Toelichting VGN op indeling in een functiegroep en salarisschaal